Gå til indhold

Brønderslev Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Brønderslev Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Brønderslev Kommune
Socialcentret
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Kirsten Gudiksen
Tlf. 9945 4545
Direkte tlf. 9945 4663
Sikker mail sikkerpost@99454545.dk

Henvendelse hertil om:
• ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
• fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for digital post
• ansøgning om betaling af husleje, depositum, etableringsydelse og ansøgning om opbevaring af indbo under afsoning
• koordinering for § 78 og udslusning
• forsørgelse og beskæftigelse for § 78 ved løsladelse
• bolig ved løsladelse
• akter i forbindelse med personundersøgelser
• opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse sendes til Borgerservice:
Borgerservice
9700 Brønderslev
Sikker mail sikkerpost@99454545.dk

For afsonere og tilsynsklienter over 30 år
Besked om koordinering, løsladelsesmøde,
forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse og personundersøgelser (§ 808) sendes til:
Lisbeth Wiik
Tlf. 9945 4547
E-mail Lisbeth.Wiik@99454545.dk
Sikker mail sikkerpost@99454545.dk
Emnefelt: Den relevante kontaktperson

For afsonere og tilsynsklienter ml 18-30 år
Besked om koordinering, løsladelsesmøde,
forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse og personundersøgelser (§ 808) sendes til:
Ungecentret
Hanne Jespersen
Tlf. 4129 6377
E-mail hanne.jespersen@99454545.dk
Sikker mail sikkerpost@99454545.dk
Emnefelt: Den relevante kontaktperson

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Pernille Høeg
Tlf. 9945 4413
Sikker mail sikkerpost@99454545.dk
Emnefelt: Pernille Høeg

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Inge Gromsen og Pernille Høeg
Tlf. 99454545
E-mail underretning@99454545.dk

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:
Ved ansøgning om forsørgelse skal der ske henvendelse til Ydelseskontoret
senest 4 uger før prøveløsladelse. Ansøgning med informationer om dokumentation rekvireres i Ydelseskontoret.
Der sendes ansøgningsskema til fængslet. Det udfyldte skema returneres til Ydelseskontoret v/Birthe Fyenbo.
Ansøgningen behandles og udbetalingen iværksættes til løsladelsesdagen.

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:
Den løsladte skal henvende sig i Unge-/Jobcentret senest dagen efter løsladelsen.
Se “For afsonere ml 18-30 år” og “For unge under 18 år” for nærmere kontaktoplysninger.
Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret:
Dette sker i samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Jobcentret.
Ansvarlig hos kommunen:
Hanne Jespersen, Ungecentret
Lisbeth Wiik, Jobcentret

Uddannelse
Beskeder om uddannelsesforløb efter løsladelse sendes til:
UU
Maltvej 15
9700 Brønderslev
Charlotte Hove
E-mail Charlotte.Hove@99454545.dk
Tlf. 9945 4678

For afsonere med børn
Henvendelser vedrørende indsattes børn sendes til:

Jette Bruun Larsen
E-mail Jette.Bruun.Larsen@99454545.dk
Tlf. 9945 5603

Pia Horndal
E-mail Pia.Horndal@99454545.dk
Tlf. 9945 4465 

Misbrug og øvrig behandling
Besked om koordinering af misbrugsbehandling og øvrig behandling sendes til:
Rusmiddelcenter
Jyllandsgade 5
9700 Brønderslev
Tlf: 24916541
Sikker mail sikkerpost@99454545.dk
Emnefelt: Tanja Johanne Mølgård Møller

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Brønderslev Kommune
Visitationen
Ny rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Tanja Johanne Mølgård Møller
Tlf: 24916541
Mail: TANM@99454545.dk

KSP-samarbejdet
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
Hanne Jespersen
Tlf. 4129 6377
E-mail hanne.jespersen@99454545.dk