Gå til indhold

Brøndby Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Brøndby Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Beskæftigelses- og udslusningskoordinator for borgere under 30 år:
Line Tullin
Ungehuset
Strandesplanaden 4
2660 Brøndby Strand
E-mail litul@brondby.dk
Sikker mail ungehuset@brondby.dk
Tlf. 2026 5912

Henvendelse hertil om:

  • Koordinering af afsonere
  • Beskæftigelsessituation for borgere op til 30 år
  • Uddannelse for borgere over 25 år
  • Bande-exit
  • KSP-samarbejdet
  • §808-personundersøgelser for borgere fra 18-30 år
  • Opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Borgerservice
For henvendelser vedr. økonomi, Digital post eller koordinering af §78 eller af løsladelsesmøde, forsørgelse & bolig:
Park Allé 160
2605 Brøndby
Flemming Vang Jensen
Tlf. 4328 2521
E-mail fje@brondby.dk
Sikker mail borgerservice@brondby.dk
Emnefelt: Att.: Flemming Vang Jensen

Specialrådgivningen
For henvendelser vedr. handleplaner, misbrugsbehandling, øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk) og koordinering af løsladelsesmøde:
Park Allé 160
2605 Brøndby
Karina Frigaard
Tlf. 4328 2557
E-mail kfr@brondby.dk
Sikker mail handicap@brondby.dk
Emnefelt: Att.: Karina Frigaard

Beskæftigelses- og udslusningskoordinator for borgere over 30 år
Gælder også henvendelser vedr. §808-personundersøgelser for borgere over 30 år

Louise Frederiksen
Jobcenter Langbjerg
Tybjergparken 2, 2. sal
2660 Brøndby Strand
E-mail jobcenter@brondby.dk Att. Aktivteamet/ Taskforce
Tlf. 4328 2201

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse sendes til:
Sikker mail folkereg@brondby.dk

Besked til folkeregisteret om ophør af offentlige ydelser sendes til:
Sikker mail kontant@brondby.dk

Ansøgning om betaling af husleje sendes til Ydelsescenteret:
Sikker mail borgerservice@brondby.dk

Hvis det er en pensionist der bliver fængslet, skal spørgsmål omkring hjælp til betaling af boligudgifter for pensionisten sendes pr. mail til:
Sikker mail pension@brondby.dk

For unge under 18 år
For koordinering og §808-personundersøgelser af unge under 18 år:
Tlf. 4328 2828
Sikker mail born@brondby.dk

Backup:
Minelle Hansen
Tlf. 43282513
E-mail minha@brondby.dk
Emnefelt: Att.: Minelle Hansen

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Minelle Hansen
Tlf. 43282513
E-mail born@brondby.dk

For unge mellem 18-25 år
Henvendelser vedrørende uddannelse for 18-25-årige:
Ungehuset
Uddannelsesvejleder
Hanne Hvam
Tlf. 4328 2825
E-mail hahva@brondby.dk

For §78 under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Under 18 år
Børneforvaltningen
Tlf. 43282828
Sikker mail born@brondby.dk