Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Assens Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Tlf. 6474 7127

Udslusningskoordinator:
Karen Ørbech
E-mail kmorb@assens.dk
Tlf. 6474 7127
Sikker mail sikkerpost@assens.dk
Emnefelt: Att.: Karen Ørbech

Backup:
Ulla S. Drejer
Tlf. 6474 7044
E-mail ulsdr@assens.dk

Henvendelse hertil om:

  • ansøgning om betaling af husleje
  • koordinering for afsonere og tilsynsklienter
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • bolig ved løsladelse
  • bande-exit
  • sager vedr. §808-personundersøgelser
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Indsættelse og løsladelse
Besked til folkeregisteret om indsættelse, ophør af offentlige ydelser og løsladelse sendes til Borgerservice:
Sikker mail sikkerpost@assens.dk

Digital Post
Fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for digital post sendes til Borgerservice:
Sikker mail sikkerpost@assens.dk

Koordinering
Besked om koordinering for §78 sendes til:
Myndighed & Social
Laila Veje Garde
Tlf. 6474 6859
E-mail lavga@assens.dk
Sikker mail sikkerpost@assens.dk
Emnefelt: Att.: Laila Veje Garde

Besked om koordinering for unge under 18 år sendes til:
Børn & Ungeafdelingen
Theis Emil Hjelmsted
Direkte tlf. 6474 6432
E-mail theje@assens.dk
Sikker mail sikkerpost@assens.dk
Emnefelt: Att.: Theis Emil Hjelmsted

Backup:
Henrik B. Jacobsen
Tlf. 6474 6404
E-mail hbkre@assens.dk

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Theis Emil Hjelmsted
Tlf. 64746441
E-mail theje@assens.dk

Forsørgelse og beskæftigelse
Henvendelser angående forsørgelsesgrundlag og tid i jobcenter ved løsladelse rettes til:
Jobcenter Assens
Tlf. 6474 7059

Telefontider:
Mandag-onsdag: 10.00-15.00
Torsdag: 10.00-17.00
Fredag: 10.00-13.00
Uden for åbningstiderne kan der rettes henvendelse til de øvrige afdelinger i Assens Kommune.

Generelle spørgsmål om forsørgelse rettes til:
Team Kontanthjælp
Tlf. 6474 7515
Team Sygedagpenge
Tlf. 6474 7514
Team Pension
Tlf. 6474 7573

Uddannelse
Besked om koordinering af uddannelsesforløb efter løsladelse sendes til:
Ungeenheden
Tlf. 6474 6911

Misbrugsbehandling:
Misbrugscenter Assens  Dærupvej 5 5620 Glamsbjerg  tlf. 6474 7970
Besked om koordinering af misbrugsbehandling sendes til Assens Misbrugscenter:

Lise Janning Nielsen
Tlf. 6474 7970
E-mail lijan@assens.dk
Sikker mail sikkerpost@assens.dk
Emnefelt: Att.: Lise Janning Nielsen
Back up: Hanne Longhi

Øvrig behandling
Besked om koordinering af øvrig behandling (fx psykologisk, sexologisk og psykiatrisk) sendes til:
Laila Veje Garde
Tlf. 64746919
E-mail lavga@assens.dk

KSP-samarbejdet
Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
Theis Emil Hjelmsted
Tlf. 64746441
E-mail  theje@assens.dk