Gå til indhold

Allerød Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Allerød Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Borgerservice
Forvaltningen, Social indsats
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf. 48 100 100

Birgit Christensen,
Tlf. 4812 6737
Mobil 20589955
E-mail bchr@alleroed.dk
Sikker mail kommunen@alleroed.dk

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregisteret om indsættelse, ophør af offentlige ydelser og løsladelse
 • fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for Digital Post
 • ansøgning om betaling af husleje, depositum, etableringsydelse samt opbevaring af indbo under afsoning
 • koordinering for afsonere, §78, udslusning og tilsynsklienter
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • akter i forbindelse med personundersøgelser
 • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
 • bolig og uddannelse ved løsladelse
 • misbrug og øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk)
 • bande-exit og radikalisering
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen
 • KSP-samarbejde

Andre kontakter:


For unge under 18 år

Besked om koordinering og henvendelser om akter i forbindelse med personundersøgelser sendes til:
Familieafdeling
Bjarkevej 2
3450 Allerød

Dorte Bay
Tlf. 4810 0100
E-mail familier@allerød.dk
Sikker mail kommunen@alleroed.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Dorte Bay
Tlf. 48100100
E-mail familier@allerød.dk

Øvrig behandling
Koordinering i forhold til øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk) i kommunen:
Visitation sker via egen læge.

Ansvarlig hos kommunen:
Social Indsats