Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Straf > Kontrol og tilsyn > Samfundstjeneste

Samfundstjeneste

Samfundstjeneste er et alternativ til fængselsstraf og er normalt en del af en betinget dom.

Samfundstjeneste betyder, at den dømte i 30 til 300 timer skal arbejde i en privat virksomhed, en offentlig institution eller en institution med et almennyttigt formål. Arbejdet skal udføres i den dømtes fritid, så han/hun kan blive boende hjemme og passe sit sædvanlige arbejde. De dømte er altid under tilsyn af kriminalforsorgen i den periode, de udfører samfundstjeneste.

Over 3000 danskere dømmes hvert år til samfundstjeneste. De fleste, der idømmes denne straf, har begået simpel vold eller overtrådt færdselsloven (typisk spirituskørsel og kørsel uden kørekort). Man kan også udføre samfundstjeneste i stedet for at afsone den sidste del af en ubetinget fængselsstraf.

Hvis den dømte ikke overholder vilkårene, kan samfundstjenesten blive ændret til en fængselsstraf.

Hvor kommer man i samfundstjeneste?

Samfundstjeneste udføres i private virksomheder, offentlige institutioner eller hos organisationer og foreninger med almennyttigt formål. Det kan være:

 • kulturhuse
 • cafeterier og restauranter
 • genbrugsstationer
 • sportshaller
 • højskoler
 • plejehjem
 • teatre
 • genbrugsbutikker

Hvordan bliver man samfundstjenestested?

Private virksomheder, institutioner eller foreninger, der vil stille sig til rådighed for samfundstjeneste, skal enten kontakte Direktoratet for Kriminalforsorgen på mail lkontrol.ogtilsyn@krfo.dk eller den lokale afdeling af Kriminalforsorgen i Frihed (KiF). Kontaktoplysningerne på de lokale KiF-afdelinger findes under “Steder og Kontakt”.

Nogle krav skal være opfyldt:

 • Det arbejde, den dømte skal udføre, skal være meningsfyldt, men må ikke være arbejde, som ellers ville blive udført af lønnet arbejdskraft.
 • Arbejdet, som den dømte skal udføre, må ikke skabe profit.
 • Arbejdspladsen skal godkendes af de regionale arbejdsmarkedsråd.

Det er gratis at være samfundstjenestested, og den dømte skal ikke have løn.