Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Straf > Kontrol og tilsyn > Foranstaltningsdømte

Foranstaltningsdømte

En person straffes ikke for en kriminel handling, hvis vedkommende var utilregnelig på gerningstidspunktet på grund af sindssygdom eller lignende. I stedet vil retten normalt beslutte, at der idømmes en psykiatrisk særforanstaltning, der skal forebygge lovovertrædelser i fremtiden. Retten kan samtidig bestemme, at den dømte skal i tilsyn ved kriminalforsorgen.

Tre typer af foranstaltningsdømme

De psykiatriske foranstaltninger kan inddeles i tre hovedgrupper:

  • Anbringelse i psykiatrisk afdeling, hvor den dømte anbringes på en (rets)psykiatrisk afdeling og ikke kan udskrives, før retten ændrer beslutningen.
  • Behandling i psykiatrisk afdeling, hvor den dømte indlægges på en psykiatrisk afdeling. Herefter er det overlægen, der beslutter, om patienten kan udskrives til ambulant behandling (og evt. tilsyn af kriminalforsorgen)
  • Ambulant behandling ved psykiatrisk afdeling, hvor den dømte er forpligtet til at møde til behandling i det omfang, der bestemmes af overlægen (og evt. tilsyn af kriminalforsorgen)

Samarbejde mellem myndigheder

Flere myndigheder er involveret i arbejdet med foranstaltningsdømte/, nemlig kriminalforsorgen, psykiatrien, statsadvokaten, kommunen og eventuelt bostedet, hvis den dømte bor der. Kriminalforsorgen indgår – i forhold til den enkelte sag – i et tæt og koordinerende samarbejde med de involverede myndigheder.

Kontrol og tilsyn med foranstaltningsdømte

Kontrol og tillsyn med foranstaltningsdømte har samme formål som tilsyn med andre tilsynsklienter, hvilket navnlig er at begrænse tilbagefald til kriminalitet. Tilsynsmyndigheden skal dog særligt være opmærksom på, om der er ændringer i den dømtes psykiske tilstand, herunder om den dømte er i risiko for at begå kriminalitet.

Behandlingsordningen for personer dømt for en seksualforbrydelse

Målgruppen for behandlingsordningen er dømte med en betinget dom med vilkår om psykiatrisk/sexologisk behandling i 2 år som alternativ til en ubetinget fængselsstraf på mellem fire måneder til omkring 1½ år for en seksualforbrydelse, som ikke omfatter vold eller ulovlig tvang. Det betyder, at især incest og grovere former for blufærdighedskrænkelse er omfattet. Der er en række betingelser for at blive omfattet af ordningen. Der føres parallelt hermed tilsyn med den dømte ved Kriminalforsorgen i Frihed (KiF).