Gå til indhold

Mure og hegn suppleres med den sikkerhed, der skabes af gode relationer mellem indsatte og ansatte, trænet personale og gode sikkerhedsprocedurer.

Sikkerheden i fængsler og arresthuse er således baseret på en række faktorer, hvor den ’statiske sikkerhed’ og relationen mellem ansatte og indsatte har stor betydning.

Hegn, scannere og hunde

Den statiske sikkerhed er de bygningsmæssige og tekniske forhold, det vil sige hegn, mure, overvågning og andre tekniske sikkerhedsløsninger. Man vil typisk blive mødt af metaldetektorer og andet detekteringsudstyr, når man besøger et fængsel. Kriminalforsorgen har også hunde, som er særligt trænet til at opspore narkotika og mobiltelefoner.

Menneskelige relationer

Relationsarbejdet består af kontakt mellem indsatte og medarbejdere. Kriminalforsorgen lægger stor vægt på dette relationsarbejde. Det vil sige, at der er kontakt mellem indsatte og medarbejdere, så medarbejderne ved, hvad der rører sig hos den enkelte indsatte. Dette er en vigtig del af den måde, man i Danmark driver kriminalforsorg på. Samtidig er den gode kontakt er med til at sikre, at mange konflikter ikke udvikler sig.

Indgreb og magtmidler

Som indsat skal man følge de regler og anvisninger, man får. Ellers kan medarbejderne iværksætte forskellige indgreb, eksempelvis disciplinærstraf, udelukkelse fra fællesskab og om nødvendigt brug af magt og sikringsmidler. Der er også mulighed for i perioder at begrænse de indsattes almindelige rettigheder af hensyn til orden og sikkerhed.

Fængselsbetjentene er uddannet til at håndtere alvorlige situationer og har mulighed for at bruge forskellige magt- og sikringsmidler, som f.eks. håndjern, stav, skjold og peberspray.

Særlige afdelinger

Kriminalforsorgen råder over en variation af fængsels- og arrestafdelinger, der skal håndtere de forskellige typer af indsatte. En række varetægts- og afsoningspladser anvendes målrettet til bandeindsatte, så disse kan håndteres sikkerhedsmæssig forsvarligt, og så de ikke udnytter eller presser andre. Kapaciteten til disse indsatte kan ofte opdeles, så de indsatte bor i sektionerede grupper.