Gå til indhold

Vestre Fængsel

Luftfoto af Vestre Fængsel

Vestre Fængsel er med sine 543 pladser Danmarks største arresthus. Institution Københavns Fængsler, som Vestre Fængsel hører under, har ca. 5000 indsættelser hvert år. Langt de fleste indsatte er varetægtsfængslede, som venter på at få behandlet deres sag i retten.

Vestre Fængsel er bygget som en korsformet panoptisk 4-etagers bygning, og det stod færdigbygget i 1895. Fængslet har gennemgået forskellige udvidelser igennem årene. Blandt andet er de kendte klassiske tremmer for vinduerne blevet fjernet.

Vestre Fængsel består af fire fløje: De mandlige fællesskabsfløje, en særlig sikret afdeling og Vestre Hospital. I midten af korsbygningen er centralfløjen, hvor skolen, kirken, biblioteket og institutionens administration er placeret.

Vestre Fængsel hører under Kriminalforsorgen Øst. Du kan finde mere information om kriminalforsorgens organisering på siden struktur.

Læs Sundhedsfaglig tilsynsrapport for Vestre Fængsel

Der tilbydes uddannelses- og erhvervsvejledning samt undervisning i almindelige boglige fag.

 • FVU læsning og matematik, IT, engelsk, samfundsfag m.fl. og forskellige kreative fag.
 • AMU-undervisning inden for fagene fødevarehygiejne, engelsk, konfliktløsning.
 • Cellearbejde og værkstedsarbejde (internt og eksternt samarbejde) – montage og fængslets egenproduktion af Made by Prisoners produkter.

Misbrugsbehandling – forbehandling og motivation – Novavi.

Novavi tilbyder behandling til alle indsatte i Københavns Fængsler, der har et selvoplevet misbrug af stoffer eller alkohol, og et ønske om at nedsætte eller stoppe dette.

OBS:  Der er parkering og standsning forbudt på fængslets areal, der henvises til Vestre Kirkegårds Alle for parkering. Dette gælder også ved indlevering af effekter. Der forefindes handicapparkering ved fængslet.

Ved alle besøg og indlevering af effekter til indsatte, skal du fremvise gyldig billedlegitimation enten som pas, kørekort, opholdstilladelse eller borgerkort. Billedet på legitimationen skal være vellignende. Børn under 12 år skal fremvise gyldigt sygesikringsbevis.

OBS! Mobil app kørekort er ikke gyldigt billedlegitimation på Vestre Fængsel.

Alle besøgende vil kunne blive kontrolleret af narkotikahund og/eller kropsskanning (Røntgen). Fund af narkotika eller mobiltelefon vil blive betragtet som forsøg på indsmugling i fængslet og vil medføre, at den besøgende afvises og politianmeldes.

I ønskes et godt besøg!

Besøgstilladelse
Før du kan bestille tid, skal du ansøge om tilladelse til besøg. Ansøgningsskema skal sendes ud af den indsatte.

Tidsbestilling
Mandag-torsdag: kl. 09:30-14:00 på tlf. 7255 5221.

Alle helligdage er der lukket for tlf bestilling.

Afbud: tlf. 7255 5224

Fra august ændres telefontiden om tirsdagen og torsdagen således, at der disse dage er åbent kl. 17:00-19:00.

Besøgsafvikling
Mandag til torsdag
kl. 15:00-16:30
kl. 16:00-17:30
kl. 17:00-18:30
kl. 18:00-19:30

Søndag
kl. 09:30-11:00
kl. 10:30-12:00
kl. 11:30-13:00
kl. 12:30-14:00
kl. 13:30-15:00
kl. 14:30-16:00

Indlevering

Mandag-torsdag: kl. 08:00-19:00

Fredag: kl. 08.15-17.00

Søn- og helligdage: kl. 09:00-15:00

Der kan indleveres tøj og sko til indsatte. Disse modtages KUN i klare plast sække eller klare poser. Kufferter/tasker og indkøbsposer modtages ikke.

CD/DVD:
Originale CD/DVD film kan indleveres i plomberet originalemballage mod fremvisning af kvittering.
Titel skal fremgår af kvitteringen.

Indsatte med Besøgs og Brevkontrol må ikke få indleveret CD/DVD film.

DVD/CD fra Accord modtages ikke længere i fængslet.

OBS: Indsatte må have 30 DVD/CD på cellen.
Indleveres mere end 30 DVD/CD lægges disse på depot til løsladelse.
Det er ikke muligt for indsatte at bytte DVD/CD fra depot.

Afhentning af effekter

Der kan hentes effekter når Indleveringen er åben, dog sker der kun udbetaling af løsladelsespenge mellem kl 09.00-11.00

Tidsbestilling til Særligt Sikret Afdeling 
Lørdage mellem kl 10:00-17:00 på tlf. 72 55 53 01

Besøgsafvikling i Særligt Sikret Afdeling
Mandag til torsdag:
kl. 15:15-16:15 og kl. 17:15-18:15
Søndag:
kl. 10:00-11:00 og kl. 13:00-14:00

Besøg fra udlandet
Besøg af pårørende fra udlandet kan foregå mellem kl. 9-17, Søndag mellem kl. 10-15.
Fredag og lørdag er der lukket.
Her kræves ikke besøgstilladelse, men den besøgende skal på forhånd indsende en ren straffeattest fra hjemlandet, skrevet på engelsk eller et skandinavisk sprog. Denne sendes med post til Vestre Fængsel. Man SKAL bestille tid, før man rejser til Danmark og ved besøget forevise pas, og billet på indrejsen til Danmark.

Forsvarer/Politi

Der er lukket for besøg alle fredage i juli og august 2024.

Forsvarere og politi kan booke tid via en onlineportal, link er sendt via advokatforeningen. Der kan bestilles besøg til samme dag og en uge frem. Aflysning foretages via samme link og tiden slettes også, hvis man ikke er mødt frem senest 15 minutter efter booket tid.

Bookingen foregår på timebasis og højst 2 klienter pr. time.

Forsvarere og politi kan også møde uanmeldt i Besøgscenteret for at besøge deres klienter, dog vil det kunne forventes at være vanskeligt at få mulighed for at få et rum.

Husk at medbringe eventuelle ombeskikkelser eller fuldmagter.

Beskikkede forsvarere kan få telefonisk kontakt til deres klienter via 7255 5000 eller med brev til fængslets postadresse.

Beskikkede forsvarere kan få parkeringstilladelse i besøgets varighed. Tilladelsen udlånes fra Besøgscenteret.

Åbningstider
Mandag-torsdag: kl. 08:00-19:15 (senest fremmøde kl. 18.45)

Fredag: kl. 08:15-17:30  (senest fremmøde kl. 17.00)

Søn- og helligdage: kl. 10:00-15:45 (seneste fremmøde kl. 15:00)

Forsvarerbesøg i Særligt Sikret Afdeling
Grundet begrænset antal møderum i den Særligt Sikret Afdeling, vejledes forsvarere til altid at booke besøg på tlf. 72 55 53 01. Telefonbooking kan ske i følgende tidsrum:

Mandag-torsdag kl. 10:30-18:30

Fredag kl. 10:30-17:30
Lørdag lukket
Søndag kl. 10:30-15:30

Hvor der også er åbent for besøg.

 

Hvis en klient har besøgskontrol, skal den besøgende kontakte politiets sagsbehandler for besøgsgodkendelse.

Herefter skal den besøgende kontakte ’Besøgskontrollen’ på tlf. 35 21 92 94 eller mail: kbh-vf@politi.dk og bestille en besøgstid. Telefontiden er mandag-fredag kl. 09.00-11.00.

Alle besøgende vil kunne blive kontrolleret af narkotikahund og/eller kropsskanning (Røngten). Fund af narkotika eller mobiltelefon vil blive betragtet som forsøg på indsmugling i fængslet og vil medføre, at den besøgende afvises og politianmeldes.

Besøgstider ved besøgskontrol på Vestre Fængsel: Mandag-torsdag kl. 08.45-09.45, kl. 10.15-11.15, kl. 12.00-13.00 og kl. 13.30-14.30.

Besøgstider ved besøgskontrol i Særligt Sikret Afdeling
Mandag til torsdag:
08:45-09:45

Besøgstider til Blegdamvejens Arrest skal aftales.

Ændringer omkring besøg skal oplyses til besøgskontrollen senest 2 hverdage før besøget.

Højst 2 besøgende (2 voksne eller 1 voksen og 1 barn).

Det kræver samtykke/fuldmagt fra forældremyndighedsindehaverne, når børn (0 til 17 år) skal på besøg. Fuldmagt kan gives skriftligt eller på mail, og der må påregnes kontrolopkald.

Besøgende i  alderen 0 til 17 år skal ledsages af en voksen. For unge i alderen 15-17 år kan der i helt særlige tilfælde gives tilladelse til besøg uden ledsager.

Husk gyldig billedlegitimation med vellignende foto (pas, kørekort, opholdstilladelse eller borgerkort). Andre former for legitimation er ikke gyldigt. Børn under 12 år kan få adgang ved at fremvise sygesikringsbevis.

OBS! Mobil app kørekort er ikke gyldigt billedlegitimation på Vestre Fængsel.

Postadresse til indsatte:

Klientens fulde navn
Fødselsdato
Postbox 701
2450 – København SV

Breve vil blive åbnet af personalet i indsattes påsyn.

Overførsel af penge

Kriminalforsorgens nye indbetalingsløsning skal benyttes, når du vil indbetale penge til en indsat i denne institution.

Indbetalingsløsningen erstatter den tidligere brug af bankoverførsler og gør det nemmere og mere sikkert at indbetale penge.

Du kan indbetale penge til en indsat her/transfer money to an inmate here: kriminalforsorgens indbetalingsløsning

Det skal du bruge for at indbetale:

 • Dit NemID
 • Modtagers KØLS-kortnummer
 • De første fire cifre i modtagers fødselsdato
  Eks. 0801
 • Dit indbetalingskort
  Du kan benytte VISA, VISA/Dankort eller Masterkort.
 • Beløb
  Du kan indbetale minimum 100,00 kr. og maksimum 7.500,00 kr. pr. dag.

Du kan se brugervejledning til indbetalingsløsningen ved at trykke på dette link

Du kan få svar på ofte stillede spørgsmål om indbetalingsløsningen ved at trykke på dette link

Spørgsmål?

Hvis du er i tvivl, kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål og en guide til, hvordan du får en profil og laver en indbetaling er:

Ofte stillede spørgsmål – overførsel af penge til indsat
FAQ in english

Guide til overførsel af penge
Guide in english

Har du brug for yderligere hjælp?
Kontakt supporten på 7255 4849

Vestre Hospital

Kriminalforsorgens landsdækkende sygehus Vestre Hospital (VH), er placeret på Københavns Fængsler.

VH er sygeafdeling for Københavns Fængsler og modtager også  klienter fra arresthuse og fængsler til pleje og behandling. VH bruges også til efterbehandling af klienter, der har været indlagt på civilt sygehus. Der er en fast stab af læger og sygeplejersker tilknyttet afdelingen/fængslet. Hertil er der tæt samarbejde med diverse speciallægekonsulenter.

Sundhedspersonale

Pårørende med behov for kontakt til sundhedspersonale, fx ved oplysninger om medicinsk behandling, kan ringe til  lægesekretærerne mellem 08:00-16:00 på hverdage.

Der kan ikke indleveres medicin, kontaktlinser og andet, uden at der foreligger en konkret aftale med sygeplejerske om dette.

Lægesekretærer:  tlf. 7255 5322/5323

På Københavns Fængsler har vi to børneansvarlige, som indsatte og pårørende kan kontakte De børneansvarliges rolle er at hjælpe de indsatte med at beholde en god relation til deres børn og sørge for gode vilkår for besøg og kontakt.

Mail til de børneansvarlige

Vi har besøgsrum, der er specielt indrettet til besøg med børn, bl.a.  med bamser og legetøj til de mindste, spil og tv. Lejlighedsvis er der også forskellige arrangementer for familien og børnene, for eksempel bagedage.

Fotobøger

Indsatte med børn kan lave fotobøger med billeder fra hverdagen. De børneansvarlige kan tage et billede af den indsatte i sit opholdsrum, således børnene kan se, hvordan deres forælder bor nu. Fotobøgerne kan være gode, når man skal have en samtale i gang med børnene.

Godnathistorier

Den indsatte kan indtale godnathistorier på en cd og sende til sit barn. Barnet kan så afspille godnathistorien hjemme, når de savner mor eller far og har behov for at høre deres stemme.

Foto- og malebøger

I tre foto- og malebøger kan børnene se fotos fra tre dele af Københavns Fængsler.

Her bor jeg nu – Vestre Fængsel

Transportstøtte

Man kan søge om økonomisk støtte, når børn skal på besøg i et fængsel eller arresthus, og man kan dermed få dækket transportudgifterne for både børnene og deres ledsager. Man skal udfylde et ansøgningsskema og sende det til det fængsel eller arresthus, hvor den indsatte afsoner. Hvis du har fået bevilget støtte, skal du medbringe et transportbilag ved besøget.

Hent ansøgningsskema
Hent transportbilag
Børn på besøg – søg støtte til transport

For all visits and handing in effects to inmates, you must present valid photo identification either as a passport, driver’s license, residence permit or citizen’s card. The photo on the ID must be a good likeness. Children under the age of 12 must present a valid health insurance certificate.

Before you can book an appointment, you must apply for permission to visit. The application form comes from the inmate and is sent in completed form to the prison, marked “Visitors Department”.

All visitors will be able to be controlled by a drug dog and/or body scan (X-ray). Finding drugs or a mobile phone will be considered attempted smuggling into the prison and will result in the visitor being turned away and reported to the police.

Clothes and shoes can be handed in for inmates. These are received ONLY in clear plastic sacks or clear bags. Suitcases/bags and shopping bags are not accepted.

From 1/4-2023: Private duvets, pillows, bed linen, towels and bath towels cannot be handed in due to order & security.

CD/DVD: Original CD/DVD films can be submitted in sealed original packaging on presentation of a receipt. Title must appear on the receipt

DVD/CD from Accord is no longer accepted in prison.

NOTE: Inmates must have 30 DVDs/CDs in the cell. If more than 30 DVDs/CDs are handed in, these will be placed in storage for release. It is not possible for inmates to exchange DVDs/CDs from the depot.

Collection of effects can be collected when the Delivery is open, however, release money is only paid out between 09.00-11.00

 

Visits can be booked monday-thursday between 9.30 until 14.00 on phone 7255 5221. The phone is closed on all holidays.

Visits by relatives from abroad can precede between 9-17, Sunday between 10-15. It is closed on Friday and Saturday.

A visitor’s permit is not required here, but the visitor must submit in advance a clean criminal record from the home country, written in English or a Scandinavian language. It must be sent to Vestre Fængsel by mail. You must book an appointment before traveling to Denmark and present your passport and ticket for entry to Denmark at the visit.

Fængslets centralkøkken producerer cirka 620.000 måltider mad om året.

200.000 årlige overnatninger
752 meter ringmur
500 medarbejdere

Pårørendelinjen

Er du pårørende til en af vores klienter, kan du ringe anonymt til en socialrådgiver i kriminalforsorgen. Her kan du få gode råd og vejledning om regler og rettigheder.

Ring på tlf. 7026 0406
Telefontid: mandag-fredag kl. 9.00-14.00 og kl. 19.00-21.00. Søndag kl. 12.00-16.00.