Gå til indhold

Udrejsecenter Kærshovedgård

Billede af Udrejsecenter kærshovedgård

Kriminalforsorgen driver to udrejsecentre for afviste asylansøgere, mennesker, der er udvist ved dom, samt mennesker på tålt ophold: Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland og Udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland.

Udrejsecentrene er åbne centre med døgnbemanding, videoovervågning og adgangskontrol. Beboerne er ikke frihedsberøvede og kan derfor frit komme og gå på centret. Beboerne vil dog som udgangspunkt være underlagt såkaldt opholdspligt. Det betyder, at de har pligt til at bo og overnatte på centret.

Kriminalforsorgen driver udrejsecentrene på vegne af Udlændingestyrelsen. Opgaverne i relation til sundhedsbetjening, undervisning og aktivering løses af Røde Kors, og Kriminalforsorgen samarbejder herudover med både Politiet og Hjemrejsestyrelsen, som ligeledes er til stede på matriklen.

Udrejsecenter Kærshovedgård hører under Kriminalforsorgen Vest. Du kan finde mere information om kriminalforsorgens organisering på siden struktur.