Gå til indhold

Transport og bevogtning Hobro

Billede af arrestanttransportbilerne

Kriminalforsorgen har ansvaret for transporten, når dømte og varetægtsarrestanter skal transporteres, for eksempel til retsmøder eller lægebehandling. I alt står kriminalforsorgen for omkring 18.000 af disse transporter om året. Arbejdet udføres af kriminalforsorgens transport- og bevogtningsenheder.

Alle transportbestillinger modtages i København og fordeles til de relevante transport- og bevogtningsenheder i København, Kolding og Hobro. Det er alene politiet, som kan bestille og afbestille kørsler. Det betyder, at arresthuse, fængsler og andre eksterne samarbejdspartnere skal bestille via politiet og deres transportkoordinatorer.

Transportenheden hører under Koncern Transport og Bevogtning i Direktoratet for Kriminalforsorgen. Du kan finde mere information om kriminalforsorgens organisering på siden struktur.