Gå til indhold

Skejby Udslusningsfængsel

Billede af Pension Skejby

På Skejby Udslusningsfængsel bor især dømte, der afsoner den sidste del af deres straf, eller som er i tilsyn. Udslusningsfængslet har plads til i alt 27 beboere, hvor af knap 40 procent af udslusningsfængslets pladser er stillet til rådighed for personer, der ikke har overtrådt straffeloven, såkaldte minusklienter.

Opholdet på kriminalforsorgens udslusningsfængsler er ofte en del af udslusningen til samfundet i den sidste del af en afsoning. Alle udslusningsfængsler modtager såvel kvinder som mænd, og på nogle udslusningsfængsler kan beboerne under særlige omstændigheder medbringe børn. Det er frivilligt at være på et udslusningsfængsel, hvis man ikke ønsker at bo der, kan man vende tilbage til fængslet.

Formålet ved udslusningen er at støtte og hjælpe den enkelte med at skabe en situation, der gør hende/ham bedre i stand til at leve en tilværelse uden kriminalitet.

Skejby Udslusningsfængsel hører under Kriminalforsorgen Vest. Du kan finde mere information om kriminalforsorgens organisering på siden struktur.

Alle beboere deltager i arbejde eller uddannelse på eller uden for udslusningsfængslet.

Beboerne deltager også i forskellige programmer, hvor de kan få hjælp og støtte til eksempelvis at finde en bolig, få styr på gæld og månedlige budget, genoptage kontakten til familie, finde et job, en praktikplads eller en uddannelse.

I fritiden på udslusningsfængslet er der mulighed for at bruge forskellige værksteder til kreativ aktivitet. Udslusningsfængslet ejer også en fiskekutter.

Skejby Udslusningsfængsel arbejder med ADL træning (almindeligt daglig liv), som bygger på pædagogiske- og psykologiske fagkundskaber som virker og optimerer processen vedrørende udslusning samt skaber de forandringer, der skal til for at leve et liv uden kriminalitet efter et fængselsophold.

Besøg aftales med personalet løbende.

Ikke-dømte blev optaget som beboere på udslusningsfængslet i 1973.

1969 blev udslusningsfængslet indviet
27 beboere
17 ansatte