Gå til indhold

Nykøbing Falster Arrest

Billede af Nykøbing Falster Arrest

Nykøbing Falster Arrest har 24 pladser og er placeret midt i Nykøbing Falster by i forbindelse med det gamle domhus.

Nykøbing Falster Arrest modtager først og fremmest varetægtsarrestanter. Der kan også sidde afsonere med kortere og længere domme i arresten. Arresten tilbyder skoleundervisning i dansk og matematik. Derudover kan den indsatte udføre arbejde på egen celle, der typisk består af lettere montagearbejde.

Der er mulighed for at modtage misbrugsbehandling i form af motivations- og primærbehandling

Nykøbing Falster Arrest hører under Kriminalforsorgen Øst. Du kan finde mere information om kriminalforsorgens organisering på siden struktur.

 

Besøgstilladelse
Før du kan bestille tid, skal du ansøge om tilladelse til besøg. Den indsatte kan sende ansøgningsskema til dig (skemaet kan ikke hentes på hjemmesiden). Ansøgningsskemaet skal sendes til arresten i PDF-format.

Det er meget vigtigt, at du medbringer fysisk billed-ID i form af pas, kørekort eller borgerkort til besøget. Børn og unge under 15 år kan komme ind på deres sygesikringsbevis.

Du vil blive afvist til besøg, hvis billed-ID ikke er medbragt.

Under besøget må der kun være fem pårørende, hvoraf maksimalt to må være over 18 år.

Tidsbestilling tlf.: 7255 8260, hverdage kl. 19:00 – 20:00

Afbud tlf.: 7255 8260

Besøgstider
Hverdage: 14:00-15:00, 15:30-16:30, 17:00-18:00, 18:30-19:30

Weekend: 09:30-10:30, 11:00-12:00, 12:30-13:30, 14:00-15:00, 15:30-16:30, 17:00-18:00, 18:30-19:30

Politioverværet besøg (du skal være godkendt både af politiet og arresten):
Hverdage: 08:00-09:00, 09:45-10:45, 11:00-12:00, 12:30-13:30

Bemærk, at det til enhver tid er politiet, der bestemmer, om besøget varer 30 minutter eller én time.

Generel information:
Det er vigtigt, at man møder til tiden. Kommer man 30 minutter eller mere for sent, vil man blive afvist. Man skal dog altid ringe ind og meddele, hvis man kommer for sent.

For at få adgang til arresten vil du og dine ting kunne blive undersøgt – også med hunde. Der vil være forskelligt teknisk udstyr, der kan se om du har ulovlige ting med.

Vi anbefaler, at du ved besøg tager beklædning på uden metal. Inden adgangskontrol kan du lægge dine personlige ting i et skab. Husk også at lægge ur, nøgler, mønter og andre metalgenstande i skabet.

Der må ikke medtages ting, som ikke kan undersøges. Tag derfor kun de absolut mest nødvendige ting med til besøget.

Det er ikke tilladt at medbringe føde- eller drikkevarer.

Vær opmærksom på, at det er strafbart uretmæssigt at tage en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr med til besøg. Overtrædelse medfører politianmeldelse.

Du og dine ting kan blive afvist, hvis der er begrundet mistanke om, at der medtages ting, som ikke er lovlige. Strafbare forhold politianmeldes.

Der må ikke ryges under besøget. Overtrædelse heraf kan medføre, at besøget afbrydes.

Besøgsfaciliteter
Der er ét besøgsrum.