Gå til indhold

Lyng Udslusningsfængsel

Billede af Lyng Udslusningsfængsel

På Lyng Udslusningsfængsel bor især dømte, der afsoner den sidste del af deres straf, eller som er i tilsyn. Der er 36 pladser i alt. Der tilbydes efterbehandling til afsonere, som kommer fra behandlingsafdelinger. Udslusningsfængslet har desuden et tæt samarbejde med misbrugscentre, regionspsykiatri, kommuner, Den Sociale Retshjælp og mange andre eksterne samarbejdspartnere.

Opholdet på kriminalforsorgens udslusningsfængsler er ofte en del af udslusningen til samfundet i den sidste del af en afsoning. Alle udslusningsfængsler modtager såvel kvinder som mænd, og på nogle kan beboerne under særlige omstændigheder medbringe børn. Det er frivilligt at være på et udslusningsfængsel, hvis man ikke ønsker at bo der, kan man vende tilbage til fængslet.

Formålet ved udslusningen er at støtte og hjælpe den enkelte med at skabe en situation, der gør hende/ham bedre i stand til at leve en tilværelse uden kriminalitet.

Lyng Udslusningsfængsel hører under Kriminalforsorgen Vest. Du kan finde mere information om kriminalforsorgens organisering på siden struktur.

De fleste beboere arbejder på udslusningsfængslets landbrug. Det består af 215 hektar land med økologisk jord- og skovbrug samt opdræt af kødkvæg. Udover landbruges er der beskæftigelse inden for bygningsvedligehold, grønne områder og rengøring af fælles arealer. Nogle beboere har arbejde eller er under uddannelse uden for udslusningsfængslet.

Beboere som får besøg af nærmeste familie og børn har mulighed for at låne udslusningsfængslets besøgshus. Beboere som får besøg af egne børn, vil blive prioriteret først, hvis der er andre beboere, som ønsker at gøre brug af besøgshuset. Alle besøgende registreres.

For at komme på besøg, skal der udfyldes en ansøgning om besøg. Du retter henvendelse til den, du vil besøge på Lyng, som vil få personalet til at fremsende et ansøgningsskema til dig. Ansøgningen skal sendes til lyng.udslusningsfaengsel@krfo.dk. Den kan også sendes med almindelig post, men der kan gå op til en uge før den modtages.

Besøgstider

Hverdage: 16.00-22.00
Weekend: 08.00-22.00

Afbud på telefon: 72 55 78 40

I weekenden er der mulighed for overnatning af ægtefælle/samlever på klientens værelse. Klienter som arbejder i stalden i weekenden, kan ikke have overnattende besøg.

Lyng Udslusningsfængsel er den eneste pension, som kan tilbyde beskæftigelse på udslusningsfængslet. Beboerne kan blandt andet beskæftige sig med økologisk jord- og skovbrug samt opdræt af kødkvæg.

Kalve på en mark fra kriminalforsorgens landbrug
350 dyr i alt
215 hektar land
150 Hereford køer