Gå til indhold

Køge Arrest

Billede af Køge Arrest

Køge Arrest blev bygget i 1977 og har plads til 48 indsatte fordelt på seks afdelinger. Arresten er i kategorien sikkerhedsklasse 2, hvilket betyder, at der er et særligt højt sikkerhedsniveau og en meget restriktiv adgangskontrol ved besøg.

De indsatte har mulighed for cellearbejde og forskellige pakkeopgaver på værkstedet. Der er også mulighed for undervisning i begrænset omfang. Der tilbydes desuden misbrugsbehandling.

Køge Arrest hører under Kriminalforsorgen Sjælland. Du kan finde mere information om kriminalforsorgens organisering på siden struktur.

Læs sundhedsfaglig tilsynsrapport for Køge Arrest

Før du kan bestille tid til besøg, skal du ansøge om tilladelse til besøg. Den indsatte skal sende ansøgningsskema til dig (skemaet kan ikke hentes på hjemmesiden). Ansøgningsskemaet skal sendes retur til arresten i pdf-format med personlig underskrift.

Når en besøgsanmodning er modtaget i arresten, kan den besøgende personligt ringe efter 2-5 hverdage og høre, om ansøgning er godkendt, og herefter kan der bestilles tid. Max. 1 forudbestilt besøg pr. uge.

Der fremsendes besøgsgodkendelse/afslag via e-boks eller pr. brev.

Tidsbestilling:

Tidsbestilling kan ske tirsdag, onsdag og fredag mellem kl. 14.30-15.30 på telefon 7255 8200. Indvalg 3.

Besøgstid:

Tirsdag, onsdag og fredag kl. 14.00-16.00.
Weekend- og helligdage fra kl. 09.30-11.30 og kl. 13.00-15.00.

Politioverværede besøg foregår kun på hverdage inden for tidsrummet kl. 09.00-12.00. Skal bestilles via politiet, og du skal forinden være godkendt af både politiet og arresten. Bemærk at det til enhver tid er politiet, der bestemmer, om besøget er af ½ eller 1 times varighed.

Legitimation med foto i form af kørekort, pas, Udlændingekort eller Borgerkort skal medbringes ved hvert besøg. Ellers kan besøgende afvises.

Ved uoverværede besøg kan der højst modtages besøg af max 2 voksne over 18 år. Herudover op til 3 børn.

Ved for sen ankomst gives der ikke kompenserende besøgstid.

Hvis den besøgende kommer over ½ time for sent til den aftalte tid, bortfalder besøgstiden.

Før besøget:

Medbragte genstande, herunder overtøj, tasker, pakker, ure, smykker m.v. låses inde i de dertil opsatte skabe. Kun den besøgende har nøgle til skabet.

Alle former for kommunikationsudstyr og elektrisk udstyr, der eventuelt medbringes, skal slukkes & deponeres i de dertil indrettede skabe før besøget.

Inden besøgende skal ind til besøget, skal de gennem en sikkerhedskontrol og aftage alle deres metalgenstande og tømme deres lommer, og lægge det på en bakke. Alle besøgende skal igennem en detektorkarm og som supplement MMB scanner og hånddetektor. Undgå derfor at bære tøj eller sko med metal i, da det øger tidsforbruget til kontrollen. Kvinder med bøjle bh, skal aftage denne ved udslag på detektor i dertil indrettet rum.

Der må INTET medtages under afvikling af besøg med indsatte.

Undtaget er besøg med baby, hvor følgende må medtages:
Færdigblandet mælkeerstatning i uåbnet emballage, bleer, vaskeklude (ikke vådservietter), babytøj, 1 sut, 1 tom sutteflaske

Der kan ske konfiskation af genstande og penge, der søges indsmuglet til indsatte (jf. straffuldbyrdelsesloven).

Effekter kan indleveres i dette tidsrum:

Mandag kl. 09.00-15.00.
Onsdag kl. 09.00 -15.00.

Der kan også indleveres effekter  i forbindelse med bestilt besøgstid.

Der kan primært indleveres tøj og sko.

Effekter skal registreres med oplysninger på person, der indleverer.

Der SKAL derfor fremvises gyldigt billede ID. Såfremt dette ikke kan fremvises, kan effekter ikke modtages.