Gå til indhold

KiF København

Indgangen til KiF København

Kriminalforsorgen i Frihed – forkortet KiF – står primært for at føre tilsyn med betinget dømte, prøveløsladte, behandlingsdømte og klienter i samfundstjeneste. KiF udarbejder også personundersøgelser til retten.

KiF København er det største tilsynskontor i Danmark, som består af en KiF-afdeling og en afdeling med fodlænkeafsonere.

KiF København dækker kommunerne København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør.

Afdelingen hører under Kriminalforsorgen Øst. Du kan finde mere information om kriminalforsorgens organisering på siden struktur.

Åbningstider

Mandag: kl. 09.00-15.00
Tirsdag: kl. 09.00-18.00
Onsdag: kl. 09.00-15.00
Torsdag: kl.09.00- 15.00
Fredag: kl. 09.00-13.00

 

Klienten skal søge om tilladelse til at afsone med fodlænke.

Fodlænkeafdelingen i København har knap 100 afsonere, som har søgt om og fået tilladelse til at afsone domme op til 6 måneder. Det er medarbejderne i fodlænkeafdelingen, der vurderer om klienten er egnet.

Fodlænkeafsoningen foregår i klientens eget hjem under elektronisk overvågning. For at afsone med fodlænke, er det et krav, at klienten har et arbejde eller er tilmeldt en uddannelse. Afdelingen fører kontrol og tilsyn med klienterne under afsoningen, og alle klienter bliver besøgt mindst en gang om ugen.

Afdelingen er i beredskab døgnet rundt, hvor alarmsystemer overvåges og klienter kontaktes ved uregelmæssigheder.

Afdelingen består af 22 medarbejdere og en enhedschef.

Telefontid

Telefon: 7255 6730
Hverdage mellem kl. 9.00-16.00
Vagtbemanding døgnet rundt.

KiF København er Danmarks største tilsynskontor.

36 socialrådgivere
8 administrative medarbejdere
3 enhedschefer