Gå til indhold

Engelsborg Udslusningsfængsel

Billede af Engelsborg Udslusningsfængsel

På Engelsborg Udslusningsfængsel bor især dømte, der afsoner den sidste del af deres straf, eller som er i tilsyn. Udslusningsfængslet har plads til 22 beboere, som er i et udslusningsforløb. Desuden er der plads til fem familier i udslusningsfængslets familiehusprojekt. Der vil derfor ikke være nogen beboere med en dom, der relaterer sig til børn. Pensionen har et tæt samarbejde med Lyngby jobcenter. Familiehusprojektet har et tæt samarbejde med relevante børne- og familieafsnit.

Opholdet på kriminalforsorgens udslusningsfængsler er ofte en del af udslusningen til samfundet i den sidste del af en afsoning. Alle udslusningsfængsler modtager såvel kvinder som mænd. Det er frivilligt at være på et udslusningsfængsel, og hvis man ikke ønsker at bo der, kan man vende tilbage til fængslet.

Formålet ved udslusningen er at støtte og hjælpe den enkelte med at skabe en situation, der gør hende/ham bedre i stand til at leve en tilværelse uden kriminalitet.

Engelsborg Udslusningsfængsel hører under Kriminalforsorgen Øst. Du kan finde mere information om kriminalforsorgens organisering på siden struktur.

Alle beboere deltager i arbejde eller uddannelse på eller uden for udslusningsfængslet. Beboerne deltager også i forskellige programmer, der skal lede til et liv uden kriminalitet. Beboerne kan derfor få hjælp og støtte til at finde bolig, genoptage kontakten til familie, finde et job eller en praktikplads, komme i gang med en uddannelse, få styr på mulig gæld og det månedlige budget, og få sociale færdigheder, så man bedre kan begå sig i forskellige sociale sammenhænge.

Personalet består af døgnmedarbejdere med blandet faglig baggrund såsom socialrådgivere, pædagoger, lærer og fængselsbetjente. Desuden er der en administrativ medarbejder, en leder og en familiebehandler.

Udslusningsfængslet kan besøges på hverdage efter klokken 14.30.

Telefon 72 55 77 85 og 72 55 77 86

Engelsborg Udslusningsfængsel er et af de to steder i Danmark i Danmark, hvor der kan afsones i familielignende omgivelser. Familierne bor i små lejligheder, og beboerne i Familiehuset kan tage kærester/ægtefæller og børn mellem 0 til 15 år med.

Engelsborg Udslusningsfængsel
22 udslusningspladser
17 medarbejdere
5 familier i familiehusprojekt