Gå til indhold

Søgeresultater for:

Gribskov Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Gribskov Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Statistikberetning 2015

Den årlige statistikberetning udkommer hver sommer og indeholder nøgletal fra kriminalforsorgens virksomhed.

Nordisk statistik 2010-14

Kriminalforsorgen udarbejder nordisk statistik i samarbejde med de øvrige nordiske lande. Publikationerne udgives på de skandinaviske sprog og på engelsk.

Nordisk statistik 2011-15

Kriminalforsorgen udarbejder nordisk statistik i samarbejde med de øvrige nordiske lande. Publikationerne udgives på de skandinaviske sprog og på engelsk.

Nordisk statistik 2012-16

Kriminalforsorgen udarbejder nordisk statistik i samarbejde med de øvrige nordiske lande. Publikationerne udgives på de skandinaviske sprog og på engelsk.

Etnicitet og statsborgerskab 2015

Opgørelse over indsatte og klienters nationale og etniske baggrund.

Etnicitet og statsborgerskab 2016

Opgørelse over indsatte og klienters netionale og etniske baggrund.