Gå til indhold

Direktoratet for Kriminalforsorgen udgiver hvert år en række statistikpublikationer, der belyser forskellige dele af vores virksomhed. Hent publikationerne nedenfor.

 

Den årlige statistikberetning udkommer hver sommer og indeholder bl.a. oplysninger om:

  • antallet af indsatte i arrester og fængsler
  • hvilken type kriminalitet de indsatte er dømt for
  • de indsattes alder, køn og baggrund
  • undvigelser
  • oplysninger om retsvæsen og kriminalitet i Grønland og Færøerne

Statistikberetning 2022
Statistikberetning 2021
Statistikberetning 2020
Statistikberetning 2019
Statistikberetning 2018
Statistikberetning 2017
Statistikberetning 2016
Statistikberetning 2015

Recidivstatistikken indeholder oplysninger om, hvor stor en andel af løsladte og tilsynsklienter, der vender tilbage til kriminalforsorgen indenfor en to-årig periode.

Denne statistik laves ikke mere som særskilt dokument, men kan findes i den årlige statistikberetning ovenfor.

Recidivstatistik 2015
Recidivstatistik 2014
Recidivstatistik 2012

 

Her findes oplysninger om ugebelægget af indsatte under 18 år i arresthuse og fængsler. Tallene opdateres en gang i kvartalet.

Unge indsatte 2023
Unge indsatte 2022
Unge indsatte 2021
Unge indsatte 2020
Unge indsatte 2019
Unge indsatte 2018
Unge indsatte 2017
Unge indsatte 2016

Kriminalforsorgen udarbejder nordisk statistik i samarbejde med de øvrige nordiske lande. Publikationerne udgives på de skandinaviske sprog og på engelsk.

Nordisk statistik 2013-17
Nordisk statistik 2012-16
Nordisk statistik 2011-15
Nordisk statistik 2010-14

Opgørelse over iværksættelsestiden over for voldsdømte, voldtægtsdømte og våbenlovsdømte.

Våben, vold og voldtægt – iværksættelsestid 2019
Våben, vold og voldtægt – iværksættelsestid 2018