Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > , > Vejen til afvikling af COVID-19-restriktioner

Vejen til afvikling af COVID-19-restriktioner

Mar 22, 2021

Kriminalforsorgen har i forbindelse med COVID-19 iværksat tiltag for at begrænse smittespredning. Der er nu lagt en plan for, hvordan og hvornår tiltagene forventes afviklet.

Kriminalforsorgen har i forbindelse med COVID-19 iværksat tiltag for at begrænse smittespredning. Der er nu lagt en plan for, hvordan og hvornår tiltagene forventes afviklet.

Kriminalforsorgen har siden starten af COVID-19-pandemien nøje overvåget smittesituationen i samfundet og i kriminalforsorgens institutioner og har løbende iværksat tiltag for at begrænse smittespredningen. Kriminalforsorgen har således både været igennem en fuld nedlukning i foråret 2020 og en normalisering af driften forud for sommeren 2020.

Med den anden bølge af COVID-19 i slutningen af 2020 blev der iværksat begrænsninger i forhold til de indsattes aktivitets- og beskæftigelsesmuligheder, ligesom der blev indført begrænsninger i besøg og udgang.

Kriminalforsorgen har i forbindelse med de nuværende generelle lempelser vurderet, hvordan og hvornår restriktionerne kan ophæves, så det sker sundhedsmæssigt forsvarligt. Der er lavet en overordnet tidsplan for, hvordan og hvornår der skal ses på afvikling af konkrete COVID-19-restriktioner.

”Restriktioner i specielt udgang og besøg er belastende for de indsatte og deres pårørende, herunder deres børn, så det er vigtigt, at vi holder øje med smittesituationen, så vi kan lempe på restriktionerne, så snart der er mulighed for det. Derfor er jeg glad for, at vi kan fremlægge en tidsplan for, hvordan en gradvis normalisering kan se ud, hvis smittesituationen ikke ændrer sig til det værre. Det giver tryghed for både pårørende og indsatte, at de kan se, hvad vi arbejder henimod,” siger Ina Eliasen, direktør i kriminalforsorgen.

Tidsplanen afspejler, at lempelser skal ske sundhedsmæssigt forsvarligt 
Den overordnede plan for afvikling af COVID-19-tiltag afspejler, at lempelser ikke foretages i videre udstrækning, end det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Nye lempelser vil også blive vurderet ud fra, hvordan udviklingen har været siden forrige lempelser. Det betyder, at der som udgangspunkt vil kunne gennemføres lempelser med intervaller på tre uger, i det inkubationstiden for COVID-19 er op til 12 dage, efter at man har været udsat for smitte.

Tidsplanen for afvikling af COVID-19-tiltag er udarbejdet ud fra den nuværende smittesituation. Afhængig af udviklingen vil lempelserne af tiltagene kunne både fremrykkes og udskydes.

 • Uge 13 og 14 (påsken):
  Indsatte, som har tilladelse til uledsaget udgang, kan afvikle en uledsaget udgang til familien i forbindelse med påsken. Indsatte og varetægtsarrestanter, der ikke skal på udgang i påsken, får mulighed for et ekstra uoverværet besøg i påsken for at kompensere for, at denne gruppe ikke kan få mulighed for udgang. Besøg af mindreårige børn vil i den forbindelse blive prioriteret.
 • Uge 17:
  Kriminalforsorgen vil afhængigt af erfaringerne fra påskeudgangene se på mulighederne for at normalisere de indsattes muligheder for udgang yderligere. Hvis smittesituationen tillader det, vil mulighederne for uledsaget udgang blive normaliseret fuldt ud.
  I samme uge vil kriminalforsorgen se på en hel eller delvis normalisering af uovervågede besøg og eventuelt også overvågede besøg. Dette vil ske ved at stille krav til besøgende om negativ corona-test.
 • Uge 20:
  Kriminalforsorgen vil på dette tidspunkt se på mulighederne for at normalisere afvikling af ledsagede udgange til familie og kulturudgange.

Ud over lempelser i udgang og besøg ser kriminalforsorgen på, om fx de indsattes beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder gradvist kan normaliseres efter påske. Der vil primært være fokus på at genoptage undervisningsaktiviteter. Mulighederne for at gennemføre udendørsaktiviteter er allerede forbedret, da forsamlingsbegrænsningen er blevet hævet til 25 personer for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter.

Få mere information om håndtering af COVID-19 i kriminalforsorgen

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail