Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Undersøgelse af undvigelse fra Vestre Fængsel afsluttet

Undersøgelse af undvigelse fra Vestre Fængsel afsluttet

Sep 06, 2021

Den 30. juni 2021 lykkedes det en indsat at undvige fra Vestre Fængsel. Kriminalforsorgen Hovedstaden har nu afsluttet sin undersøgelse af hændelsesforløbet, og kriminalforsorgen har oversendt forklaringen til Justitsministeriet, der har orienteret Retsudvalget. På den baggrund er der nu iværksat flere tiltag for at styrke sikkerheden.

Den 30. juni 2021 lykkedes det en indsat at undvige fra Vestre Fængsel. Den undvegne, som var varetægtsfængslet i en sag om alvorlig narkotikakriminalitet, er stadig på fri fod og efterlyst hos politiet.

Forklaringen om undvigelsen konkluderer, at det var en alvorlig sikkerhedsbrist, der førte til, at det lykkedes den indsatte at undvige. Ved undvigelsen udgav pågældende sig for at være sin bror, som rettelig skulle løslades. De to jævnaldrende brødre delte celle under indsættelsen, idet der på grund af pladsmangel i fængslet var etableret et såkaldt dobbeltbelæg. På baggrund af undersøgelsen har kriminalforsorgen allerede nu iværksat tiltag og instrukser, der skal styrke sikkerheden.

”Kriminalforsorgen er sat i verden for at skabe tryghed i samfundet og for borgerne. Det er derfor meget utilfredsstillende og helt uacceptabelt, når det igen er lykkedes for en indsat at undvige. Det må simpelthen ikke ske, og derfor kommer vi fortsat til at sætte massivt ind for at højne sikkerheden. Det kommer til at ske både på et ledelsesmæssigt plan og ved at skærpe konkrete sikkerhedsprocedurer og instrukser. Det er også centralt, at vi her i 2021 ser på, om der er nogle nye teknologier, som kan være med til at forhindre sager som denne,” siger direktør i kriminalforsorgen Ina Eliasen.

Alvorlig sikkerhedsbrist førte til undvigelsen

I forklaringen til Justitsministeriet fremgår det, at man har fundet tre hovedårsager til sikkerhedsbristen, som har gjort det muligt for den indsatte at undvige:

  • Ikke alle relevante oplysninger blev inddraget i sikkerhedsvurderingen af den indsatte. F.eks. var der givet oplysninger fra politiet ved indsættelsen, der ikke indgik i sikkerhedsvurderingen. Hvis der var foretaget korrekt sikkerhedsvurdering, var den indsatte ikke blevet placeret i dobbeltbelæg med sin bror.
  • Der blev foretaget en forkert identifikation af den indsatte i forbindelse med løsladelsen, og det forhold, at man var vidende om, at de to brødre lignede hinanden og delte celle, burde have skærpet personalets agtpågivenhed og opmærksomhed på positiv identifikation yderligere. Det er en almindelig del af fængselspersonalets faglighed at sikre positiv identifikation af personer, der løslades.
  • Procedurerne i forbindelse med løsladelsen var ikke tilstrækkeligt sikre. På tidspunktet for undvigelsen lød instruksen i institutionen, at indsatte skulle identificeres ved navn og cpr-nummer, hvilket ikke var nok til at sikre pågældendes identitet.

Sikkerheden er blevet styrket på baggrund af undvigelsen

Efter undvigelsen er der blevet i værksat en række tiltag, der skal styrke sikkerheden i Vestre Fængsel fremadrettet. Det drejer sig om følgende:

  • Procedure ved løsladelse af indsatte. Institutionen har implementeret en ny procedure, hvorved alle indsatte, der afgår fra fængslet, ikke kun skal identificeres ved navn og cpr. nummer, men også med foto og signalement fra kriminalforsorgens klientsystem.
  • Oplysninger fra følgeseddel. Institutionen har implementeret en ny procedure for registrering af oplysninger fra datafølgesedlen ved indsættelse således, at al information – også håndskrevet – der fremgår af følgesedlerne, noteres i relevante felter i de administrative sagsbehandlingssystemer.
  • Sikkerhedsvurderinger. Institutionen vil gennemgå fængslets procedurer således, at det sikres, at relevante oplysninger indgår i sikkerhedsvurderingen af de indsatte.
  • Sikker identifikation med fingeraftryk. Kriminalforsorgen vil desuden undersøge mulighederne for at indføre en identifikationsprocedure ved hjælp af fingeraftryk som supplement til de eksisterende procedurer for yderligere at imødegå risikoen for fejl i forbindelse med identifikation.

Umiddelbart efter undvigelsen udsendte Direktoratet for Kriminalforsorgen en sikkerhedsorientering til alle lukkede fængsler og arrester, hvor fokus på en række sikkerhedsprocedurer blev indskærpet, blandt andet, at indsatte underlagt brev- og besøgskontrol ikke placeres i dobbeltbelæg. Det er blevet indskærpet over for områdedirektører og institutionschefer, at der skal ske en styrkelse af sikkerhedsbevidstheden.

Yderligere vil der blive implementeret en ny sikkerhedsinstruks i alle lukkede fængsler og arrester, hvor proceduren for identifikation af indsatte forud for færden ud af institutionerne samles og operationaliseres. Der vil blive stillet krav om, at der forud for løsladelse foretages identitetskontrol af to særskilte medarbejdere, ligesom der – foruden almindelige administrative processer – skal foretages kontrol og sammenligning af personen og det foto og signalement, som fremgår af kriminalforsorgens systemer.

Undvigelsen fra Vestre Fængsel kommer i forlængelse af, at kriminalforsorgen også har oplevet andre alvorlige undvigelser fra lukkede institutioner, herunder særligt gidseltagningssituationen fra Herstedvester Fængsel i oktober 2020, der førte til en undvigelse. Kriminalforsorgen arbejder derfor målrettet med forskellige tiltag, der skal forebygge og forhindre undvigelser fra lukkede fængsler og arrester.

Den fulde forklaring og oversendelsesbrevet, som kriminalforsorgen har sendt til Justitsministeriet, kan læses her.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail