Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Uddannelse i fængslet – set fra de indsattes side

Uddannelse i fængslet – set fra de indsattes side

Apr 27, 2017

Innovation er, når fem indsatte arrangerer workshops for ledere og chefer i Kriminalforsorgen. Fordi de gerne vil fortælle, hvor vigtig uddannelse er.

Indsatte og folk fra Kriminalforsorgen diskuterede uddannelse på en workshop i Nyborg Fængsel. Indsatte og folk fra Kriminalforsorgen diskuterede uddannelse på en workshop i Nyborg Fængsel.

Innovation er, når fem indsatte arrangerer workshops for ledere og chefer i Kriminalforsorgen. Fordi de gerne vil fortælle, hvor vigtig uddannelse er.

23-årige Jamal afsoner en straf på 14 år i Nyborg Fængsel. Det første år af sin afsoning brugte han det meste af sin tid på at lave ingenting. Men udsigten til de muligheder, han vil have, når han engang forlader fængslet, fik ham i gang med at tage en hf. Og den er han nu næsten færdig med. Næste step for ham er at tage en ingeniør-uddannelse, men det er meget svært at gøre, når man sidder i et lukket fængsel.

Derfor har han sammen med fire af sine medindsatte på uddannelsesafdelingen på Nyborg Fængsel inviteret ledelsen fra det kommende Storstrøm Fængsel samt repræsentanter fra direktoratet til tre workshops for at tale om uddannelse i et fængsel. Om de muligheder, det giver, men også om begrænsningerne.

Opskriften på en god uddannelse
Den første workshop løb af stabelen i sidste uge. De emner, der skulle diskuteres var, hvad motivation, struktur og kulturen betyder for, hvordan uddannelserne i fængslerne fungerer.

”Der er ting, vi ser som indsatte, som gør, at vi mister motivationen til at tage en uddannelse. For at vise jer, hvilke ting det er, har vi arrangeret tre workshops. I dag skal det handle om, hvordan vi kan skabe et grænseoverskridende samarbejde og et fristed, hvor man kan uddanne sig. Uddannelse skal være sjovt – vi skal kunne tage det med ud og bruge det, så vi ikke kommer herind igen,” sagde Jamal, da han bød velkommen.

Når uddannelse ikke er naturligt
Med til workshoppen var i alt 10 indsatte, der er i gang med en uddannelse inde i fængslet. En uddannelse, de tager, fordi de gerne vil ud af kriminalitet. De øvrige tilstedeværende var chefer og ledere samt en enkelt direktør fra Kriminalforsorgen. Der var også undervisere, projektledere og også en journalist og en fotograf fra den digitale avis Zetland. Alle sammen folk, der ikke er begrænset af en låst dør i ønsket om at tage en uddannelse.

”Forestil jer, hvordan det er at studere hf i tre år, og ikke kunne komme videre med en videregående uddannelse, fordi du sidder i en lukket institution. Eller at du har læst i to år, og der er to måneder til du skal til eksamen – og så bliver du flyttet til den anden ende af landet, så du ikke kan tage den eksamen,” sagde Jamal, og lagde dermed op til det første gruppearbejde, hvor motivationen var diskussionsemnet. Grupperne var mixet, så medarbejderne fra Kriminalforsorgen sad sammen med de indsatte.

Større samspil
De indsatte efterlyser blandt andet mere samarbejde mellem institutionerne, så de ikke så ofte som nu oplever, at de bliver bremset i et uddannelsesforløb, når de bliver flyttet fra den ene institution til den anden.

”En decideret skole som den her i Nyborg er med til at skabe en god kultur og fremme uddannelsesmiljøet. Her kommer vi om morgenen og siger godmorgen til hinanden. Du bliver ikke bare efterladt for dig selv. Her kan jeg spørge læreren og bruge computeren, når jeg har brug for det,” sagde Jamal.

Vil gerne være en god far
Jamals egen motivation til at tage en uddannelse startede, da hans kæreste blev gravid for ti måneder siden. Det var også motivationen for Ibrahim, der er 30 år og har siddet i fængsel i to år. Hans straf lyder på otte.

”Da jeg var lille dreng, kunne jeg lide at gå i skole. Jeg tog 10. klasse og HTX, men jeg fik de forkerte venner. Og havnede her. Siden er min kone blevet gravid, og jeg vil gerne have, at min søn skal kunne se op til mig og være stolt af sin far. Det er min største motivation til uddannelse.”

Han kom hertil for to måneder siden og har allerede nu fået lov til at begynde på en hf til sommer. Mange af dem, der kommer til at vente, begynder at få de forkerte venner i fængslet, og så bliver det sværere at komme tilbage til skolebænken.

Anerkendelse motiverer
Kåre Søgaard er leder af skolen og uddannelsesafdelingen i Nyborg Fængsel og har derfor et godt indtryk af, hvad der motiverer, når man sidder i et fængsel og gerne vil have en uddannelse:

”Undervisning i fængslet er den bedste måde at bringe de indsatte videre til et liv uden kriminalitet. Ikke alle indsatte er lige motiverede for at lære noget nyt. Lige efter at de er kommet bag tremmer, er de meget negative. Men over tid kan vi påvirke dem til uddannelse og udvikling, hvis vi har et tilbud, der matcher de indsattes behov. Hvis vi tilgodeser deres behov og giver dem succes, kommer motivationen også,” siger han.

Erfaringen flyder videre til Storstrøm
Planlægningen og indretningen af det kommende Storstrøm Fængsel, der åbner til efteråret, er i fuld gang. Og planlægningen af uddannelsen er langt.

Foreløbig er planerne, at de indsatte allerede på modtageafdelingen vil blive screenet i forhold til uddannelsesbehovet. Derudover vil de sprede de indsatte, der er under uddannelse i forskellige afdelinger, så de kan inspirere de andre indsatte.

”Det der er godt ved det nye fængsel, er, at vi kan nå at lave det om. Det er en læringsproces. Vi vil tage erfaringerne her fra Nyborg med hjem og gentænke vores planer,” siger institutionschef fra Storstrøm Fængsel Michael Gjørup.

Der er stadig to workshops, hvor blandt andet ledelsen fra Storstrøm Fængsel og de indsatte vil inspirere hinanden. Næste gang de mødes er den 11. maj.

Fakta: Uddannelsesafdelingerne
På uddannelsesafdelingen i Nyborg Fængsel bor der 16 indsatte sammen. Afdelingen blev for nogle år siden skabt som et forsøg, samtidig med, at der blev lavet en lignende afdeling i Søbysøgård, hvor der bor 26, for at forbedre de indsattes muligheder for at blive fastholdt og gennemføre uddannelse under afsoning.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail