Gå til indhold

Topsikret fængsel fylder et år

Sep 13, 2018

Det topsikrede Storstrøm Fængsel på Falster nærmer sig etårsdagen. I dag sidder der 196 indsatte bag den seks meter høje ringmur.

Det topsikrede Storstrøm Fængsel på Falster nærmer sig etårsdagen. Det topsikrede Storstrøm Fængsel på Falster nærmer sig etårsdagen. "Vi etablerer en institution, der skal fungere de næste 150 år – det er en stor opgave, som tager tid at få på plads," siger områdedirektør Rasmus Andersen, Kriminalforsorgen Sjælland

Det topsikrede Storstrøm Fængsel på Falster nærmer sig etårsdagen. I dag sidder der 196 indsatte bag den seks meter høje ringmur.

Kigger du ud af et cellevindue i Storstrøm Fængsel på Falster, kan du se en seks meter høj ringmur, som helt skærmer for udsigten til horisonten. I disse celler sidder 196 indsatte. Nogle af dem har været der siden Danmarks nyeste større fængsel åbnede porten i efteråret 2017.

”Det har været en fantastisk spændende udvikling, vi har gennemgået det sidste års tid. På otte måneder har vi taget 196 pladser i brug, og det har selvfølgelig krævet store ressourcer af personalet at starte et helt nyt fængsel op fra bunden. Jeg synes, de har været fantastiske til at løfte den opgave,” siger institutionschef for Storstrøm Fængsel, Michael Gjørup.

”Den sidste afdeling åbner til november,” fortæller Michael Gjørup, mens han afgiver sit fingeraftryk for at åbne døren til afdelingen. Der er en larmende stilhed inde på afdelingen, bortset fra et ur, der hænger på væggen og tæller ned til, at de restende 54 pladser i fængslet bliver taget i brug.

I øjeblikket lægger fængslet også hus til ca. 50 indsatte fra Køge Arrest, som er under ombygning. Når de flytter tilbage i foråret 2019 og erstattes af andre indsatte, vil den samlede udflytning fra det nu lukkede Vridsløselille Fængsel i København til 250 nye pladser i Storstrøm Fængsel på Falster være gennemført.

”Det er en omfattende opgave at udflytte et så stort fængsel – det er jo ikke kun 250 indsatte, men også hen imod 200 ansatte, hvis arbejdsplads flytter ind på Falster. Det kræver tid og mange kræfter før der er etableret en ny stabil og velfungerende institution. Derfor må vi også imødese, at opstartsudfordringerne fortsætter en rum tid endnu, siger områdedirektør for Kriminalforsorgen Sjælland, Rasmus Andersen, og fortsætter:

”Den store udfordring er personalemangel, og mange medarbejdere trækker derfor et ekstra stort læs med ekstravagter. Vi arbejder intensivt på at rekruttere flere fængselsbetjente. Derudover har vi på tværs af kriminalforsorgen besluttet at gennemføre en række tiltag, der på kort sigte skal frigøre flere hænder til at besætte vagter i institutionerne. Dem ser vi effekterne af i de kommende måneder.”

Mange varetægtsfængslede
Selvom Storstrøm Fængsel primært er bygget til afsonere, har det siden åbningen taget imod rigtig mange varetægtsarrestanter.

115 af de 196 indsatte er lige nu varetægtsarrestanter – indsatte, der endnu ikke har fået en dom.

Halvdelen af varetægtsarrestanterne er placeret i den bygning, som aktuelt dækker ind for Køge Arrest, mens den er under ombygning. Derudover er hele den særligt sikrede bygning fyldt op med en bandegruppering, hvor flere af dem også er varetægtsarrestanter. Her er sikkerhedsregimet skærpet, så indsatte kun er to og to, når de har fællesskabstid.

Arrestanterne har givet en række udfordringer, da fængslet oprindeligt er bygget til afsonere.

”Det har været en kæmpe udfordring at få tilpasset fængslet til varetægtsarrestanter. Vi har flere adskilte gårdture hver dag på grund af de isolerede varetægtsarrestanter. Derudover har vi skulle sikre madleverancer, da de ikke har adgang til at lave deres egen mad, og vi har ekstra meget besøg af politi og forsvarere,” siger Michael Gjørup og fortsætter:

”Men det giver god mening, at Storstrøm Fængsel midlertidigt også huser varetægtsarrestanter, fordi politiets indsats i blandt andet bandemiljøet betyder, at vi har mange af dem i kriminalforsorgen for tiden.”

Ud over varetægtsarrestanter huser Storstrøm Fængsel også afsonere, der er i misbrugsbehandling, bandemedlemmer, og livstids- og forvaringsdømte.

Hverdagen for de indsatte i fængslet er lagt i meget stramme rammer, for selv om fængslet er stort, er bevægelsesfriheden for de indsatte meget begrænset. Alle aktiviteter er skemalagt, og de indsatte i de 5 belægsbygninger inden for ringmuren overvåges tæt, fra de står op til de går i seng. Både af fængselspersonalet og af de mere end 300 kameraer, der er opsat i fængslet.

Fakta om Storstrøm Fængsel

  • Fængslet udgør cirka 35.000 m2.
  • Ringmuren, der omkranser fængslet, er 6 meter høj og 1,3 km lang.
  • Arealet inden for murene udgør ca. 13 hektar – det svarer til 18 fodboldbaner.
  • Der er plads til 250 indsatte (216 lukkede pladser og 34 særligt sikrede).
  • Der er opsat mere end 300 kameraer.
  • Der er helikopterwirer over fængslet, som skal sikre imod flugt med helikopter.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail