Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Tiltag mod smittespredning i fængsler og arrester

Tiltag mod smittespredning i fængsler og arrester

Sep 30, 2020

Kriminalforsorgen indfører krav om mundbind ved besøg i fængsler og arrester. Samtidig begrænses besøg til nærtstående personer og advokater.

Kriminalforsorgen indfører krav om mundbind ved besøg i fængsler og arrester. Samtidig begrænses besøg til nærtstående personer og advokater.

Fra den 1. oktober indfører kriminalforsorgen en række tiltag, der skal begrænse risikoen for smittespredning i fængsler og arrester. Det sker på baggrund af smitteudviklingen i samfundet samt de seneste nationale retningslinjer.

Der bliver indført et krav om, at alle besøgende i landets fængsler og arrester skal bære mundbind. Besøgende skal selv medbringe mundbind, og de skal have det på, mens de er på matriklen. Mundbindet skal dog ikke være på i besøgsrummet. I en overgangsperiode vil kriminalforsorgen kunne udlevere mundbind til de besøgende, der ikke selv har mundbind med.

Samtidig indføres en begrænsning af besøg, så der kun afvikles besøg med de indsattes nærtstående personer, advokater og repræsentanter fra trossamfund.

Vi er klar over, at en begrænsning i besøg kan opleves frustrerende for de indsatte, men vi er nødt til at følge udviklingen i smittetrykket nøje og handle herefter. Vi gør det for at beskytte både indsatte og ansatte,” siger chef for Koncern Sikkerhed Lars Rau Brysting.

Kravet om mundbind er gældende indtil videre.
Besøgsbegrænsningen er foreløbigt gældende frem til den 18. oktober. Tiltaget kan dog blive forlænget.

Fakta:

  • Alle indsatte kan få besøg af nærtstående personer, som allerede har, eller måtte få, en besøgstilladelse. Ved nærtstående personer forstås ægtefælle eller samlever, børn, børnebørn, forældre, søskende, bedsteforældre, oldeforældre og andre personer, der har en tilknytning til den indsatte, der kan sidestilles med de nævnte familiebånd. Sådanne andre personer er fx kærester, hvor det kan dokumenteres eller sandsynliggøres, at kæresteforholdet har bestået i mindst et år.
  • Alle indsatte kan fortsat få besøg af advokater og præster eller lignende repræsentanter fra et trossamfund, og for udenlandske indsattes vedkommende også diplomatiske eller konsulære repræsentanter. Disse besøg skal så vidt muligt erstattes af telefonsamtaler. Der kan gives tilladelse til, at en tolk deltager i advokatbesøg.
  • Besøg til indsatte i aldersgruppen 15-17 år påvirkes ikke og afvikles som hidtil.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail