Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > > Særligt fokus på indsatte med ADHD

Særligt fokus på indsatte med ADHD

Feb 09, 2017

Der er sat satspuljemidler af til at styrke resocialiseringsindsatsen over for dømte personer med ADHD. Kriminalforsorgen og Socialstyrelsen har iværksat et fire-årigt projekt

Dansk og international forskning peger på, at ADHD (opmærksomhedsforstyrrelse) er en risikofaktor for at begå kriminalitet, og at der er betydelig flere personer med ADHD blandt indsatte end blandt normalbefolkningen.

Derfor er der både menneskelige og samfundsmæssige gevinster at hente, hvis man får identificeret ADHD hos indsatte og tilsynsklienter og tilbudt dem en målrettet og vidensbaseret social- og sundhedsfaglig indsats, som kan afhjælpe de sociale og samfundsmæssige følgevirkninger og give dem et solidt fundament for et liv i frihed uden kriminalitet.

Som led i satspuljeaftalen for 2016 er der derfor afsat midler til styrkelse af resocialiseringsindsatsen over for dømte personer med ADHD.

Fælles projekt
Kriminalforsorgen og Socialstyrelsen har iværksat et fælles fire-årigt projekt, der skal sikre et højt vidensniveau om opmærksomhedsforstyrrelse i Kriminalforsorgen og kommunerne, en målrettet indsats over for indsatte og tilsynsklienter med opmærksomhedsforstyrrelse og et koordineret samarbejde mellem de myndigheder, der har kontakten til borgerne.

Modellen skal afprøves i Møgelkær Fængsel, KiF Aarhus og 1-2 kommuner, der udvælges i april 2017 på baggrund af en ansøgningspulje.

Projektet retter sig mod dømte personer over 18 år, som enten har en ADHD-diagnose, eller ved screening udviser betydelige vanskeligheder i forhold til opmærksomhed, koncentration og socialt samspil. Personerne afsoner aktuelt en dom i et fængsel eller er under tilsyn af Kriminalforsorgen i Frihed. Tilsynsklienterne kan enten have en betinget dom med vilkår om tilsyn, være i fodlænke, være prøveløsladt eller i samfundstjeneste.

Der forventes at indgå 30-40 personer i projektet – heraf forventes størstedelen at være tilsynsklienter.

Projektenhederne skal afprøve to metoder i form af en gruppetræning og en individuel træning. Begge metoder baserer sig på kognitiv adfærdsteori. I projektet bliver det projektmedarbejderne fra Kriminalforsorgen og medarbejderne fra kommunerne, der varetager gruppetræningen og den individuelle træning.

Projektet bliver evalueret og afsluttes i 2019.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail