Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Revisionsundersøgelse fører til midlertidig tjenestefritagelse af institutionschef

Revisionsundersøgelse fører til midlertidig tjenestefritagelse af institutionschef

Dec 20, 2019

Kriminalforsorgen og Justitsministeriet orienterede i efteråret 2018 Folketingets Retsudvalg om igangsættelse af en revisionsundersøgelse om udbuds- og indkøbspraksis på sikringsområdet. Baggrunden for undersøgelsen var, at kriminalforsorgen i efteråret 2018 annullerede et større offentligt udbud på det sikringstekniske område, idet der indkom udbudsretlige indsigelser fra en potentiel byder, som i processen tillige anførte, at der burde iværksættes en undersøgelse af kriminalforsorgens hidtidige indkøbspraksis samt af mulige personlige relationer mellem medarbejdere i kriminalforsorgen og en hidtidig konkret leverandør af sikringssystemer og –installationer.

På den baggrund besluttede kriminalforsorgen at iværksætte en ekstern revisionsundersøgelse, som i foråret 2019 blev påbegyndt af revisionsfirmaet BDO. Revisionsundersøgelsen er endnu ikke afsluttet. De foreløbige resultater har imidlertid rejst tvivl om mulige uregelmæssigheder.

I den forbindelse er det i går besluttet at fritage institutionschefen for Storstrøm Fængsel for tjeneste, mens politiets og kriminalforsorgens undersøgelser af sagen pågår.

Folketingets Retsudvalg og Rigsrevisionen er underrettet herom.

Undersøgelserne pågår fortsat. Kriminalforsorgen har ikke yderligere kommentarer til den konkrete sag på nuværende tidspunkt.

Forud for og parallelt med undersøgelsen arbejder kriminalforsorgen målrettet på at professionalisere og ensrette sin indkøbsorganisation, så den bliver mindre fragmenteret, mere ensartet og bedre kvalificeret til at efterleve de krav til løbende konkurrenceudsættelse, dokumentation og omkostningseffektivitet, som gælder for offentlige virksomheders indkøb.

Der foregår desuden et større arbejde med generel nyorganisering af kriminalforsorgens sikkerhedsorganisation, som i højere grad skal professionaliseres og besættes med specialfaglige kompetencer og rådgivningsbistand, herunder på de specialiserede områder indenfor sikringsteknik og sikringsanlæg.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail