Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > > Revisionsundersøgelse af indkøb af sikringstekniske ydelser afsluttet

Revisionsundersøgelse af indkøb af sikringstekniske ydelser afsluttet

Maj 19, 2020

Ekstern revisionsundersøgelse af kriminalforsorgens indkøb af sikringstekniske ydelser i perioden 2014-2018 er netop afsluttet, og institutionschefen for Storstrøm Fængsel kan nu genindtræde i sin stilling.

Ekstern revisionsundersøgelse af kriminalforsorgens indkøb af sikringstekniske ydelser i perioden 2014-2018 er netop afsluttet, og institutionschefen for Storstrøm Fængsel kan nu genindtræde i sin stilling.

Kriminalforsorgen og Justitsministeriet orienterede i efteråret 2018 Folketingets Retsudvalg om igangsættelse af en ekstern revisionsundersøgelse om udbuds- og indkøbspraksis på sikringsområdet. Baggrunden for undersøgelsen var, at kriminalforsorgen i efteråret 2018 annullerede et større offentligt udbud på det sikringstekniske område efter indsigelser fra en potentiel byder vedr. indkøbspraksis og mulige personlige relationer mellem medarbejdere i kriminalforsorgen og en hidtidig leverandør.

På den baggrund besluttede kriminalforsorgen at iværksætte en ekstern revisionsundersøgelse, som i foråret 2019 blev påbegyndt af revisionsfirmaet BDO. Den samlede rapport er nu færdiggjort og indeholder en delanalyse vedr. indkøb af sikringstekniske installationer og systemer for perioden 2014-2018 og en delanalyse af ”vennetjenester” eller andre uregelmæssigheder i indkøb af sikringstekniske installationer. Sidstnævnte delanalyse indeholder oplysninger om involverede personers forhold, og denne del af rapporten er derfor – af hensyn til de pågældende – fortrolig.

Resultater af revisionsundersøgelsen og politianmeldelse
I sin undersøgelse konkluderer BDO bl.a., at der har været udfordringer med korrekt håndtering af konkurrenceudsættelse svarende til indkøb for 37,5 mio. kr. ud af et samlet indkøb på ca. 410 mio. kr. i perioden 2014 – 2018. De 37,5 mio. kr. vedrører i alt syv aftaleforhold, hvoraf alene ét aftaleforhold stadig er aktuelt. Desuden anfører BDO, at reglerne om ikke altid at indbyde samme leverandører til underhåndsbud og indbudte licitationer ikke været fulgt systematisk ved indkøb af hegn, porte mv. BDO anfører derudover, at der ikke har været en stringent journalisering før, under og efter en aftaleindgåelse.

Undervejs i udarbejdelsen af revisionsundersøgelsen rejste de foreløbige konklusioner tvivl om mulige uregelmæssigheder. Som følge heraf valgte kriminalforsorgen i oktober 2019 at indgive en politianmeldelse i sagen. I december 2019 blev institutionschefen for Storstrøm Fængsel midlertidigt fritaget fra tjeneste, mens politiets og kriminalforsorgens undersøgelser af sagen pågik.

Politiet har nu sendt deres afgørelse i sagen, hvoraf det bl.a. fremgår, at det er politiets vurdering, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart, og politiet har derfor besluttet ikke at indlede efterforskning i sagen. Kriminalforsorgen finder efter en gennemgang af politiets afgørelse ikke grundlag for at påklage denne.

På baggrund af politiets afgørelse og ud fra en konkret vurdering af sagens oplysninger, herunder BDOs revisionsrapport, har kriminalforsorgen vurderet, at der ikke er grundlag for at iværksætte disciplinære sanktioner mod institutionschefen for Storstrøm Fængsel. Det er derfor besluttet, at vedkommende kan genindtræde i sin stilling.

”I kriminalforsorgen ser vi med stor alvor på konklusionerne i BDOs eksterne undersøgelse. Vi har allerede fuldt fokus på at professionalisere vores indkøb af sikringstekniske ydelser, og den indsats fortsætter vi med. Fra 2018, og som led i den nuværende flerårsaftale for kriminalforsorgen, har vi foretaget en markant professionalisering af vores indkøbsorganisation og ansat flere udbudsspecialister. Derudover har vi påbegyndt etableringen af en ny sikkerhedsorganisation, der også er helt central for at sikre en professionalisering af vores indkøb af sikringsteknisk udstyr. Samtidig arbejder vi målrettet på at kunne foretage nye udbud på det sikringstekniske område i løbet af 2021,” siger fg. direktør Lykke Sørensen og tilføjer:

”Jeg er glad for, at vi nu kan komme videre, og at vores institutionschef nu kan genindtræde i sin stilling.”

Se delanalysen vedrørende indkøbsanalysen her.

Se faktaark om professionalisering af indkøb og professionalisering af sikkerheds- og efterretningsarbejdet her.

Se tidslinje over forløbet her.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail