Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > > Nyt udslusningsfængsel skal hjælpe indsatte tilbage til et liv uden kriminalitet

Nyt udslusningsfængsel skal hjælpe indsatte tilbage til et liv uden kriminalitet

Jun 19, 2023

Maribo får et udslusningsfængsel, som skal give indsatte en bedre overgang fra fængsel til et liv i frihed uden kriminalitet. Mange indsatte vender tilbage til deres hjemstavnsområde efter endt afsoning, så udslusningsfængslet bliver både til gavn for de indsatte og for lokalsamfundet.

Snart kommer der mere liv i bygningen, som tidligere husede Maribo Arrest. Efter planen 
skal huset fremover rumme 20 afsonere, når Maribo Udslusningsfængsel bliver en realitet 
i løbet af sommeren 2024.

Baggrunden er, at det for mange indsatte kan være udfordrende at vænne sig til livet uden 
for fængslet. Et udslusningsfængsel i Maribo skal derfor sikre, at flere indsatte får mulighed 
for langsomt at tilpasse sig livet uden for murene under tæt kontrol og støtte fra kriminalforsorgens personale.
 
”Jeg er utrolig glad for den aftale, vi har indgået med Lolland Kommune. Udslusningsfængslet i Maribo bliver det første af i alt tre nye udslusningsfængsler, som skal være med til at aflaste det hårdt pressede danske fængselsvæsen med flere fængselspladser. Samtidig skal 
udslusningsfængslet hjælpe de indsatte til at sætte en ny kurs for deres liv og lægge kriminaliteten på hylden, når de kommer ud på den anden side – til gavn for både de indsatte og for lokalsamfundet,” siger justitsminister Peter Hummelgaard (S).

Direktør i kriminalforsorgen, Ina Eliasen, glæder sig også over etableringen af et udslusningsfængsel i Maribo:

”Vi ved, at mange afsonere vender tilbage til det område, de kommer fra, hvor de måske har 
familie og venner, efter løsladelsestidspunktet. Med det nye udslusningsfængsel i Maribo får 
de indsatte bedre muligheder for at etablere sig i lokalsamfundet, fordi de blandt andet får 
støtte til at komme i arbejde eller uddannelse i nærområdet i den sidste del af deres afsoning. Deres mulighed for at leve et liv på den rigtige side af loven vil alt andet lige være 
større, end hvis de vender hjem uden fx job eller uddannelse”, siger Ina Eliasen.

I Lolland Kommune tager borgmester Holger Schou Rasmussen (A) godt imod den kommende institution i Maribo.

”Det nye udslusningsfængsel ventes at skabe mange ekstra arbejdspladser lokalt i centrum 
af Maribo med nye jobmuligheder til f.eks. socialrådgivere og pædagoger. Desuden glæder 
jeg mig over, at den store, gamle bygning samtidig får et løft og et mere moderne udtryk, så 
vi slipper for det gamle gitterhegn og de små fængselsvinduer. Det vil pynte gevaldigt”, siger 
Holger Schou Rasmussen.

Der findes i dag syv udslusningsfængsler i Danmark, og udslusningsfængslet i Maribo er et 
af tre nye udslusningsfængsler, der skal etableres på tværs af Danmark de kommende år. 
Det sker som led i kriminalforsorgens flerårsaftale med henblik på at sikre, at der i højere 
grad bygges bro til det omkringliggende samfund, hvor indsatte kan fastholdes i fx arbejde eller uddannelse. At afsone den sidste del af sin straf i et udslusningsfængsel vil kun gælde for 
de indsatte, som kriminalforsorgen efter en grundig screening finder egnede til senere at 
blive prøveløsladt. I den vurdering skal bl.a. indgå kriminalitetens art, straffens længde, tidligere straffe, disciplinærsager mv.

Før Maribo Udslusningsfængsle kan slå dørene op, skal bygningen renoveres indvendigt og 
udvendigt. Det høje gitterhegn bliver fjernet, og de små arrestvinduer bliver udskiftet med 
større vinduer, fordi sikkerhedskravene ikke er lige så store i et udslusningsfængsel end i en 
arrest. Indgangen til udslusningsfængslet vil blive på siden af bygningen og holdes derved 
adskilt fra indgangen til VUC, der har til huse i samme bygning.

Fakta om et udslusningsfængsel

– Aftalepartierne bag flerårsaftalen for kriminalforsorgen 2022-25 blev enige om, at der 
skal justeres på reglerne for udslusning fra fængsel med henblik på at sikre, at der i 
højere grad bygges en bro til det omkringliggende samfund, hvor indsatte under tæt 
opsyn af kriminalforsorgen kan fastholdes i f.eks. arbejde, uddannelse og en stof- og 
kriminalitetsfri tilværelse. 

– Med en justering af reglerne for udstationering skal flere indsatte fremadrettet kunne 
afsone den sidste del af deres straf i kriminalforsorgens udslusningsfængsler eller i 
eget hjem med fodlænke.

– Aftalepartierne er derfor enige om at gøre udstationering i kriminalforsorgens udslusningsfængsler eller i eget hjem med fodlænke til et normalt led i afsoningen for indsatte med en straf på over 6 måneder og forlænge perioden for udstationering, så 
indsatte kan udstationeres i indtil otte måneder, efter 1/3 af straffen er udstået.

– På udslusningsfængsler kan der både bo kvinder og mænd, og på nogle udslusningsfængsler kan beboerne under særlige forhold bo sammen med deres børn. Udslusningsfængslet i Maribo vil udelukkende huse voksne.

– Hver beboer har eget værelse, og dertil er der fælles opholdsrum som køkken og 
stue. 

– Medarbejderne i et udslusningsfængsel er typisk socialrådgivere eller pædagogisk personale.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail