Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Nyt lovforslag skal sikre en bedre hverdag i landets fængsler

Nyt lovforslag skal sikre en bedre hverdag i landets fængsler

Mar 04, 2022

Fredag sender justitsminister Nick Hækkerup et lovforslag i høring, hvor flere af punkterne vil bidrage til at sikre en hverdag i balance i kriminalforsorgen.

Den 15. december 2021 blev et flertal i Folketinget enige om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi de næste fire år.

Aftalen er et tiltrængt løft, da kriminalforsorgen i dag oplever store udfordringer med mange indsatte og mangel på fængselsbetjente. Flere af aftalens tiltag kræver dog en lovændring, før de kan træde i kraft.

Justitsminister Nick Hækkerup sender derfor et godt 300 sider langt lovforslag i høring fredag, og direktør i kriminalforsorgen Ina Eliasen er ikke i tvivl om, at flere af tiltagene vil bidrage til, at hverdagen i landets fængsler og arrester bliver bedre for både ansatte og indsatte.

– Flerårsaftalen fokuserer lige præcis på vores hovedudfordringer med for lidt kapacitet, manglende bemanding, behov for øget sikkerhed og mere kriminalitetsforebyggelse. Det er en af aftalens mange styrker, at den er så målrettet. Derfor tror jeg, at vi vil opleve det løft, vi har sådan brug for, så vi kan få kriminalforsorgen i balance igen. Det vil få en enorm betydning for både vores ansatte og de indsatte, siger Ina Eliasen.

  Ina Eliasen fremhæver, at eksempelvis mere uddannelse til de indsatte og generelt øget fokus på kriminalitetsforebyggelse vil skabe ro og forudsigelighed i hverdagen til gavn for både arbejdsmiljøet og muligheden for at leve kriminalitetsfrit efter afsoning.

  Lovforslaget indeholder også et tiltag med faste løsladelsesdage i starten af arbejdsugen, hvilket giver de indsatte bedre mulighed for at søge hjælp uden for murerne. Men også mulighed for samfundstjeneste i private virksomheder frem for kun i offentlige virksomheder, og at flere får muligheden for at afsone den sidste del af deres straf i udslusningsfængsler eller i eget hjem med fodlænke hilses velkommen.

  Og så nævner direktøren, at der i lovslaget ligger vigtige initiativer på sikkerhedsområdet, herunder en fordobling af strafniveauet ved vold mod personale, hvilket skal bidrage til at reducere episoder med vold mod ansatte, som skal ned på et absolut minimum. Det er et tydeligt politisk signal om, at vold mod ansatte i kriminalforsorgen ikke tolereres.

  Kriminalforsorgen ser frem til de nye muligheder, men arbejder allerede målrettet på at sikre den bedste og mest smidige hverdag for de ansatte. Det gøres blandt andet ved at forenkle arbejdsgange og indføre tiltag, der gør det lettere at få vagtplanerne til at gå op.

  Lovforslaget sendes i høring fredag den 4. marts. Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget inden udgangen af april.

  Hele aftaleteksten for flerårsaftalen kan findes på Justitsministeriets hjemmeside.

  Kriminalforsorgens presseafdeling kan kontaktes på:

  Tlf. 7255 4141

  presse@krfo.dk

  PRESSEVAGT

  presse@krfo.dk
  7255 4141
  +45 7255 4141

  Tilmeld nyhedsbrev

  Få vores nyheder på mail