Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Nu får fængselsbetjenteleverne deres første løn

Nu får fængselsbetjenteleverne deres første løn

Jan 31, 2022

Afskaffelse af SU og indførsel af løn under hele uddannelsen til fængsels- og transportbetjent er en del af flerårsaftalen for kriminalforsorgen 2022-25. Tiltaget er længe ventet.

Når kalenderen skifter fra januar til februar 2022, får eleverne på fængsels- og transportbetjentuddannelsen en længe ventet håndsrækning.

For som et resultat af den nye flerårsaftale for kriminalforsorgen vil eleverne modtage løn under hele deres uddannelse. Tidligere har der kun været løn under praktikforløbene. 

Eleverne på uddannelserne befinder sig typisk i en livssituation, hvor de blandt andet i kraft af deres alder har økonomiske og familielære forpligtelser. Det kan betyde, at uddannelsen tidligere er blevet fravalgt, da det har været svært at forene familieliv med perioder på SU. På den vis påvirker omlægningen af SU til basisløn ikke blot de allerede optagne elever positivt, men også den samlede rekrutteringssituation fremadrettet.

”Vi byder løn under hele uddannelsen hjertelig velkommen. Det er noget, vi har efterspurgt længe, og vi oplever allerede nu en stigende interesse for uddannelserne. Vi afvikler simpelthen flere vejledningssamtaler, hvor folk blandt andet fortæller, at afskaffelsen af SU har betydet, at de nu kontakter os. Vi har derfor mere travlt ved telefonerne, og vi er meget opmærksomme på at få svaret alle. Vi har brug for alle stærke kræfter, der har lyst til at gøre en forskel for kollegaer og indsatte i kriminalforsorgen. Afskaffelsen af SU er bestemt et skridt i den helt rigtige retning”, siger kompetenceudviklingschef i kriminalforsorgen, Michael Vest.

Konkret har kriminalforsorgen siden flerårsaftalens indgåelse modtaget cirka 100 nye ansøgninger til uddannelserne, og der afvikles fysiske test for mere end 50 kandidater over de kommende uger. Til sammenligning kom det samme antal ansøgere på cirka to måneder i efteråret 2021. Det er et rigtigt godt resultat i en situation hvor alle brancher er udfordret på at skaffe arbejdskraft siger en glad Michael Vest.

Spørger man eleverne selv er der ingen grund til at tvivle på tiltagets betydning. Det siger eleven Martin, der er 45 år og tidligere har arbejdet som skuespiller og med kommunikation.

”Jobbet som fængselsbetjent er enormt spændende, fordi man indgår i en relation med de indsatte og måske kan hjælpe dem på ret køl. Det tiltaler mig. Og jeg vil gerne have de rette værktøjer fra uddannelsen. Med en fast løn – også under perioden på skolen – bliver det helt klart lettere at komme i mål. Flere af os har nogle år på bagen og et etableret liv med hus, bil og familie, og der er løn lettere at budgettere med end SU. Det hjælper os, og det hjælper de kommende elever. Det er meget positivt, et godt signal og rart at blive anerkendt som et voksent menneske”, siger Martin. Kriminalforsorgen er bekendt med Martins efternavn, men af hensyn til hans sikkerhed, er det ikke medtaget.

Kriminalforsorgen afholder løbende orienteringsmøder om uddannelserne. Det seneste blev afholdt online via Facebook, hvor flere end 300 personer så med, og hvor der blev stillet mere end 250 spørgsmål til uddannelserne og jobbet som fængselsbetjent. Hele seancen kan ses eller genses her.

Uddannelsen til fængselsbetjent tager i alt tre år. I de tre år veksles der mellem undervisning på et af kriminalforsorgens uddannelsescentre og praktik i et eller flere fængsler/arresthuse. En elev får med den nye aftale en startløn på godt 21.000 kr./md. Dertil kommer særlige tillæg for skæve arbejdstider mv.

Flerårsaftalen for kriminalforsorgen 2022-25 blev indgået den 15. december 2021. Bag aftalen står regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Aftalen kommer blandt andet med bud på, hvordan der kan skaffes flere medarbejdere til kriminalforsorgen.

Læs meget mere om uddannelserne på blivfængselsbetjent.dk.

Kriminalforsorgens presseafdeling kan kontaktes på:

Tlf. 7255 4141

presse@krfo.dk

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail