Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > , > Mere styr på indsattes sociale ydelser

Mere styr på indsattes sociale ydelser

Jun 20, 2017

Nu skal Kriminalforsorgen underrette myndigheder, der udbetaler sociale ydelser, når en klient bliver tilsagt til afsoning.

Nu skal Kriminalforsorgen underrette myndigheder, der udbetaler sociale ydelser, når en klient bliver tilsagt til afsoning. Oplysningerne bliver trukket fra SKAT’s indkomstregister.

Hvis en klient modtager offentlige ydelser, han ikke er berettiget til, mens han sidder i fængsel, skal de betales tilbage. For at undgå det skal Kriminalforsorgen fremover underrette de myndigheder, der udbetaler ydelserne, når klienten bliver tilsagt til afsoning, hvis der er en begrundet formodning om, at klienten modtager sociale ydelser. I dag sker det først den dag klienten bliver indsat i fængslet og selv oplyser om sin indtægt.

Kriminalforsorgen har derfor udviklet et system, der kan trække oplysninger fra SKAT’s indkomstregister ”eIndkomst”.

Undgår tilbagebetalingskrav
Opgaven med at underrette myndighederne allerede ved tilsigelsen til afsoning er en udløber af regeringens Respektpakke, der blev vedtaget i december 2016.

”Indtil nu har vi ved indsættelsen underrettet eksempelvis klientens kommune. Hvis den dato er sidst på måneden kan det betyde, at klienten når at få udbetalt f.eks. kontanthjælp, som senere skal betales tilbage til kommunen. Ved fremover at underrette de udbetalende myndigheder allerede ved tilsigelsen er vi med til at forebygge, at det sker,” fortæller fuldmægtig Pernille Gry Petersen fra Koncern Resocialisering.

Systemet skal primært bruges, når der skal tilsiges til afsoning, men opslag kan også være relevant, hvis klienten udebliver fra afsoning, eller når klienten indsættes til afsoning.

Alle opslag foretages af medarbejderne i anmeldelsesenhederne. Det er derfor også dem, der laver opslag i forbindelse med indsættelser, hvis personalet fra fængslet eller arresthuset beder om det.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail