Gå til indhold

Mere og bedre sikkerhed

Jan 18, 2019

Sikkerhedsarbejdet i kriminalforsorgen skal styrkes. Det betyder forandringer i sikkerhedsorganisationen, hvor der også kommer flere hænder til.

Der er store forandringer på vej i den måde kriminalforsorgen arbejder med sikkerhed. Som led i kriminalforsorgens flerårsaftale for 2018-2021 har forligskredsen bag aftalen godkendt et oplæg til et styrket sikkerhedsarbejde. Grundtanken bag det nye er, at det er bedre at forebygge end at reparere. Det er langt bedre at forhindre sikkerhedsproblemer end at reagere på dem, når skaden er sket. Det er også bedre at arbejde med ensartede fængselsfaglige procedurer på tværs af landet, hvor institutionsforholdene er sammenlignelige.

”Den nye sikkerhedsorganisation bliver en hjørnesten i vores langsigtede arbejde med at øge trygheden og sikkerheden for vores personale. Herudover vil den øge vores bidrag til myndighedernes samlede indsats for et trygt og sikkert samfund for alle – både i og uden for fængslerne,” siger direktør Thorkild Fogde.

På forkant med problemerne
”Kriminalforsorgen skal blive bedre til at forudse og imødegå sikkerhedsproblemer. Det skal vi bl.a. gøre ved systematisk at indhente, indsamle og bearbejde informationer, så vi kan målrette vores tiltag over for de indsatte,” siger centerdirektør Lykke Sørensen, Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Arbejdet med den nye sikkerhedsorganisation starter med, at der bl.a. etableres en projektorganisation målrettet udviklingsopgaven og oprettes nye lederstillinger for de forskellige sikkerhedsområder:

  • Indsamling og bearbejdning af information
  • Udviklingsprogram med projektorganisation
  • Indsatser mod voldelig ekstremisme og radikalisering
  • Indsatser målrettet organiseret kriminalitet og bander
  • Arbejdet med sikkerhedsstandarder
  • Indsats relateret til fokuseret sikkerhedsviden og samarbejde med andre myndigheder.

Når de nye ledere er ansat, skal de stå i spidsen for udviklingen af fagområderne og opbygningen af strukturer i kriminalforsorgens fire områder og de tilhørende institutioner.

”Det bliver en spændende, men også en stor og vanskelig udviklingsopgave, som sikkerhedsorganisationen står overfor. Vi har høje ambitioner om at gøre en forskel for sikkerheden – både for personalet og for samfundet generelt, men der går selvfølgelig noget tid, før vi ser de første resultater,” siger sikkerhedschef Lars Rau Brysting, Direktoratet for Kriminalforsorgen.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail