Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Mere fokus og konsekvens på tilsynsområdet

Mere fokus og konsekvens på tilsynsområdet

Jan 24, 2019

Som led i flerårsaftalen 2018-2021 tager kriminalforsorgen nu fat på en større gennemgang af tilsynet med betinget dømte og prøveløsladte. Undersøgelse af vilkårsovertrædelser bliver det første tema.

Kriminalforsorgen har i alt knap 4.000 indsatte i fængsler og arrester og knap 8.000 personer i tilsyn. Kriminalforsorgen har i alt knap 4.000 indsatte i fængsler og arrester og knap 8.000 personer i tilsyn.

Når domfældte får en betinget dom eller afsonere prøveløslades, følger der typisk en række vilkår med dommen og prøveløsladelsen. Først og fremmest et vilkår om at afholde sig fra ny kriminalitet, men også et vilkår om at underkaste sig tilsyn samt en række andre vilkår om for eksempel misbrugsbehandling, arbejde og opholdssted.

Det er Kriminalforsorgen i Frihed (KiF), som fører tilsyn med, at vilkårene overholdes. Kriminalforsorgen i Frihed er lokaliseret 12 forskellige steder over hele landet.

Reaktionerne overfor dømte, der ikke opfylder vilkårene for en betinget dom eller prøveløsladelse, bliver den første del af kriminalforsorgens undersøgelse af tilsynsområdet.

Det følger af flerårsaftalen, at der i perioden 2018-21 skal ske en effektivisering af tilsyn og arbejdsgange i KiF.

”Vi starter med at se på reaktionerne ved vilkårsovertrædelse. Det er selvfølgelig afgørende for både samfundet og den enkelte, at kriminalforsorgen har en konsekvent og ensartet praksis, hvis en domfældt overtræder vilkårene for sin betingede dom eller prøveløsladelse,” siger Lykke Sørensen, der er centerdirektør for straffuldbyrdelse i kriminalforsorgen.

Flere temaer på vej
Gennemgangen af kriminalforsorgens tilsynsvirksomhed forventes at vare i de næste par år og vil komme til at omhandle en lang række arbejdsopgaver i KiF.

De øvrige temaer bliver blandt andet samfundstjeneste samt en analyse af sagsbehandlingstid og sagsgange.

Der vil også blive lavet en analyse af de personundersøgelser, som KiF laver til anklagemyndigheden og domstolene, og som er en vigtig del af grundlaget for sanktionsvalget og strafudmålingen i straffesager.

Direktør Thorkild Fogde glæder sig til at komme i gang med undersøgelsen af tilsynsområdet.

”Tilsynsopgaven er en meget væsentlig del af kriminalforsorgens virksomhed. Det er her vi for alvor tester, om de domfældte kan afholde sig fra at begå ny kriminalitet og finde ind på en bedre livsbane. Det støtter vi dem i, men kan de ikke overholde vilkårene, så skal vi selvfølgelig reagere ensartet og konsekvent. Det tager vi nu fat på at undersøge nærmere” siger Thorkild Fogde.

Kriminalforsorgen har i alt knap 4.000 indsatte i fængsler og arrester og knap 8.000 personer i tilsyn.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail