Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Mere end 100 nye pladser skal tage trykket af arresthusene

Mere end 100 nye pladser skal tage trykket af arresthusene

Feb 08, 2018

Kriminalforsorgen åbner 51 nye pladser i arrestafdelingerne i Enner Mark Fængsel og Nyborg Fængsel. Åbningerne kommer i forlængelse af 60 andre åbninger, og pladserne er øremærket varetægtsarrestanter. Det skal tage trykket af landets øvrige arresthuse, som i øjeblikket oplever en stor tilgang af varetægtsfængslede.

Enner Mark Fængsel (foto: Klaus Holsting). Enner Mark Fængsel (foto: Klaus Holsting).

Kriminalforsorgen åbner 51 nye pladser i arrestafdelingerne i Enner Mark Fængsel og Nyborg Fængsel. Åbningerne kommer i forlængelse af 60 andre åbninger, og pladserne er øremærket varetægtsarrestanter. Det skal tage trykket af landets øvrige arresthuse, som i øjeblikket oplever en stor tilgang af varetægtsfængslede.

I februar måned åbner 24 ekstra arrestpladser i Enner Mark Fængsel ved Horsens og 27 tilsvarende pladser i Nyborg Fængsel. Pladserne skal skabe luft i arrestsektoren, som har været præget af en høj belægning i de seneste måneder.

Kriminalforsorgen besluttede allerede i januar at åbne 26 arrestpladser i Odense Arrest og Nyborg Fængsel, og herudover vil 34 nye pladser blive taget i brug i Storstrøm Fængsel i løbet af februar måned. Sammen med de 51 yderligere pladser i Enner Mark Fængsel og Nyborg Fængsel vil der dermed være mere end 100 ekstra arrestpladser klar til brug.

”De nyåbnede pladser vil tage trykket af de institutioner, der kæmper med at huse de mange arrestanter, og belægget kan dermed bringes ned på et acceptabelt niveau,” siger chef for Koncern Ressourcer i Kriminalforsorgen, Jørgen Pedersen, og forklarer, at Kriminalforsorgen nøje følger situationen i arrestsektoren og er klar til at justere antallet af pladser igen i takt med antallet af varetægtsarrestanter; men det er forventningen, at antallet af varetægtsarrestanter vil falde, som det normalt gør hen over sommeren.

Jørgen Pedersen tilføjer: ”Det er ikke bygningskapacitet, vi mangler, men personale. Vi har rigelig med uudnyttede arrestpladser, men vi skal jo også kunne bemande de nye arrestafdelinger, og på det punkt er vi desværre lidt trængt for tiden. Vi er derfor i fuld gang med at rekruttere mere personale, ligesom vi overvejer, hvilke andre muligheder vi har for at frigøre personale til opgaverne internt i organisationen.”

Fakta – arrestpladser
Arrestpladser er lukkede pladser beregnet til personer, som er varetægtsfængslede og altså afventer, at der falder dom i deres sag. De er ofte underlagt en særlig kontrol, hvor de for eksempel har begrænset adgang til at kommunikere med omverdenen og få besøg. Arrestbelægget svinger normalt over tid afhængig af blandt andet politiets indsatser.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail