Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Mentorordning skal styrkes

Mentorordning skal styrkes

Mar 07, 2019

En evaluering af kriminalforsorgens mentorordning peger på et behov for at styrke ordningen ved en række nye tiltag, blandt andet en mere målrettet visitation til ordningen.

Med kriminalforsorgens mentorordningen tilbydes klienterne en mentor, der kan følge og støtte dem gennem deres udslusnings- og/eller tilsynsperiode. Foto: Klaus Holstein. Med kriminalforsorgens mentorordningen tilbydes klienterne en mentor, der kan følge og støtte dem gennem deres udslusnings- og/eller tilsynsperiode. Foto: Klaus Holstein.

En evaluering af kriminalforsorgens mentorordning peger på et behov for at styrke ordningen ved en række nye tiltag, blandt andet en mere målrettet visitation til ordningen.

I 2016 til 2017 er der foretaget en grundig evalueringen af kriminalforsorgens mentorordning. Et af resultaterne fra evalueringen er, at den i nogen grad fungerer løsrevet fra kriminalforsorgens øvrige resocialiserende arbejde. Det betyder blandt andet, at visitationen til ordningen er meget tilfældig, fordi nogle rådgivere ofte anvender mentorer, mens andre næsten aldrig gør det. Det er altså ikke klientens behov, der nødvendigvis er afgørende for, om han får tilbudt en mentor. Og det skal der laves om på.

Ønsket om en styrket mentorordning indgår i kriminalforsorgens flerårsaftale for 2018-2021 som et af delprojekterne under Fokus på evidensbaserede indsatser. Udviklingskonsulent Marie Louise Jørgensen fra Koncern Resocialisering i Direktoratet for Kriminalforsorgen er tovholder for en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på evalueringen og omsætte den til konkrete justeringer og tilpasninger af mentorordningen.

”Jeg var med til at igangsætte mentorordningen for 18 år siden, og det var et af de absolut første resocialiserende projekter i kriminalforsorgen. Vi har løbende udvidet målgruppen og blevet skarpere på indholdet, men det er nu tid til, at vi igen sætter fokus på kvalitetsudvikling. Derfor vil vi nu iværksætte nye tiltag”, siger Marie Louise Jørgensen.

Nye tiltag
For at begrænse den vilkårlighed, der omgiver visitation til mentorordningen, vil kriminalforsorgen fremadrettet introducere en systematisk brug af det eksisterende behov- og risikoværktøj (LS/RNR) i forhold til visitation og målfastsættelse. Det betyder, at mentorordningen skal målrettes de dømte, der har højest risiko for recidiv. Ligeledes skal mentoren i højere grad understøtte kriminalforsorgens arbejde med klientens kriminogene behov, altså de omstændigheder hos klienten, som kan føre til kriminalitet.

Ud over en mere systematisk visitation, vil følgende tiltag også iværksættes:

  • Nye procedurer for samarbejdet mellem kriminalforsorgen og mentorer
  • Kompetenceudvikling af mentorer i form af obligatorisk introkursus samt mulighed for temadage, lokale møder og supervision
  • Digitalt mentorkartotek med kompetenceprofiler på mentorer
  • Udarbejdelse af en håndbog til mentorer
  • Udarbejdelse af ny vejledning og cirkulære om kriminalforsorgens mentorordning

De nye tiltag forventes implementeret i løbet af 2019.

Om mentorordningen
Mentorordningen udmøntes under Kriminalforsorgen i Frihed (KiF). Ordningens kerneindhold er et tilbud om en mentor, der kan følge og støtte klienten gennem udslusnings- og/eller tilsynsperioden med et langsigtet mål for øje om en tilværelse uden kriminalitet.

Læs evalueringen her.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail