Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Matematik og savsmuld på skoleskemaet

Matematik og savsmuld på skoleskemaet

Sep 11, 2019

Den nye uddannelse FGU knytter teori til den virkelige verden, og skal ruste unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job.

På FGU’en starter eleverne på et basisforløb. Derefter kan de vælge sig ind på forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses deres behov og interesser. På FGU’en starter eleverne på et basisforløb. Derefter kan de vælge sig ind på forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses deres behov og interesser.

Den nye uddannelse FGU knytter teori til den virkelige verden, og skal ruste unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i job.

Forberedende grunduddannelse (FGU) er en helt ny uddannelse, der starter i efteråret 2019 både uden for murene på uddannelsesinstitutionerne og inden for murene hos kriminalforsorgen. Uddannelsen er henvendt til unge under 25 år, som endnu ikke er parat til at tage en ungdomsuddannelse eller et job enten på grund af faglige, personlige eller sociale årsager.

Kriminalforsorgen starter i første omgang uddannelsen på fem institutioner: Kragskovhede Fængsel, Søbysøgård Fængsel, Sdr. Omme Fængsel, Vestre Fængsel samt Storstrøm Fængsel.

FGU afprøves i en etårig periode og erfaringerne fra de fem institutioner skal afgøre, hvorvidt tilbuddet skal udbredes til hele kriminalforsorgen.

Fokus på dannelse
FGU’en skal betragtes som mere målstyret end tidsstyret. Det betyder, at uddannelsen kan have en varighed fra 12 uger op til 2 år, afhængig af, hvad den enkelte elev har brug for. Det teoretiske i undervisningen er tæt knyttet til det praktiske arbejde ude i den virkelige verden og er derfor en kombination af produktionsskolernes værkstedspædagogik og det boglige fra VUC.

I kriminalforsorgen er det ikke nyt, at undervisningen både har fokus på det faglige og på de sociale og personlige kvalifikationer hos eleven for at hjælpe dem videre efter afsoning. Det nye er, at det er den første uddannelse, hvor det er en integreret del af selve undervisningsforløbet.

I Storstrøm Fængsel på Falster er der stor begejstring for den nye uddannelse. Erhvervsuddannelseskoordinater Marina Jørgensen, der tidligere har arbejdet på VUC uden for murene, synes, at FGU’en passer rigtig godt til de indsatte i kriminalforsorgen.

”Jeg synes, at FGU’en nærmest er skabt til at være i fængslerne. Vi har nemlig allerede det hele under samme tag. Vi har både værkmestrene, der kan undervise i erhvervsdelen, og vi har lærerne, der kan undervise i de ordinære fag,” siger Marina.

Den nye uddannelse tilbyder to nyoprettede fag; ’PASE’ og ’Identitet og medborgerskab’. Netop de to fag skal hjælpe eleven på et mere personligt og socialt plan. ’PASE’ handler blandt andet om privatøkonomi og ’Identitet og medborgerskab’ har fokus på, hvorfor det er vigtigt, at individet bidrager til fælleskabet og omvendt.

”Når det bliver rigtige fag i undervisningsforløbet, bliver det mere synligt, at vores undervisning i kriminalforsorgen også handler om at hjælpe indsatte med de sociale og personlige udfordringer, de kan have,” siger Marina.

Uddannelsen bygger bro
Den nye uddannelse skal bygge en bro mellem faglig viden og praktisk arbejde. Eleverne skal eksempelvis ikke kun lære matematik, de skal lære at bruge matematikken på tømrerværkstedet.

Carsten Thomsen, der er tømrer og værkmester i Storstrøm Fængsel, er også positiv over for den nye uddannelse.

”Før uddannelsen havde vi også indsatte i produktionen på værkstedet. Men de var her primært, fordi der er beskæftigelsespligt. Så de arbejdede bare. Men med uddannelsen bliver der nu også koblet viden på,” fortæller Carsten.

”Jeg tror, at jo mere de ved, om det de laver, jo mere interessant bliver det også. Eleverne fra FGU har valgt at være her frivilligt og ikke på grund af beskæftigelsespligten. Derfor er interessen for faget nok større, end hos dem, der er her i beskæftigelse og muligvis kun er motiveret af lønnen. FGU-elever vil gerne tage en uddannelse og måske gerne resocialiseres, og det skal vi jo støtte op omkring. Det er vores fornemmeste opgave,” siger Carsten.

På uddannelsen i Storstrøm Fængsel skal eleverne undervises i matematik og dansk på værkstedslokalerne, så de også fysisk får en fornemmelse af, at der er sammenhæng mellem det faglige og det praktiske.

Det samme vil de gøre i Kragskovhede Fængsel, hvor matematiklæreren Steffen Møller arbejder.

”Vi vil trække undervisningen over i produktionen hos tømrerne. Så kan vi nemlig gå hen til maskinerne og lave beregningerne i matematik, i stedet for at sidde i klasselokalet og lade som om, maskinen er der. Min undervisning vil derfor blive tilpasset og målrettet elevens uddannelsesretning.”

De første FGU-elever i kriminalforsorgen er allerede startet.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail