Gå til indhold

Mange glade for røgfrie fængsler

Jun 08, 2017

Den 1. april 2017 blev det forbudt ved lov at ryge indendørs i Kriminalforsorgens institutioner. Tilbagemeldingerne er generelt positive.

De indsattes tobak bliver opbevaret i særlige skabe, der er sat op i alle fængsler. De indsattes tobak bliver opbevaret i særlige skabe, der er sat op i alle fængsler.

Den 1. april 2017 blev det forbudt ved lov at ryge indendørs i Kriminalforsorgens institutioner. Tilbagemeldingerne er generelt positive.

Mange holdt vejret, da Kriminalforsorgens indendørs rygeforbud trådte i kraft den 1. april 2017. Nu har Kriminalforsorgen gjort status over, hvordan det er gået siden.

49 af de i alt 61 institutioner, hvor forbuddet gælder, melder, at det overordnet set er gået godt med implementeringen af forbuddet. Fire institutioner siger, at der har været gode og knap så gode erfaringer, og fire institutioner må desværre melde tilbage, at deres oplevelse med implementering af rygeforbuddet er overvejende negativ.

Kriminalforsorgens direktør, Thorkild Fogde, er overordnet tilfreds med undersøgelsens resultater.

”Selv om det ikke er en let opgave, så glæder det mig, at rygeforbuddet ser ud til at være gennemført relativt uproblematisk langt de fleste steder. Det ser umiddelbart ud til at være gået meget lettere, end nogle måske havde frygtet,” siger Thorkild Fogde, der dog ved, at nogle af de institutioner, der har haft problemer, kan være udfordret af bygningsmæssige forhold, hvis der for eksempel mangler overdækkede gårdtursarealer.

En udvikling i den positive retning
Kragskovhede Fængsel, der er en af de fire institutioner, der både har gode og knap så gode erfaringer med rygeforbuddet, oplever, at udviklingen går i en positiv retning.

Det fortæller både Joan, der er fængselsbetjent i Kragskovhedes åbne afdeling, og enhedschefen Ole Jensen.

”Vores oplevelse af rygeforbuddet er tippet til den positive side. Den arbejdsmiljømæssige gevinst er slået hurtigt igennem, og vi mærker slet ikke problemer i den grad, som vi havde frygtet,” siger Ole Jensen.

Det røgfri miljø er det hele værd
Den 1. april lavede de indsatte på Kragskovhede ellers en sympatiaktion og valgte den efterfølgende dag at strejke fra arbejde.

”Men det fortrød de hurtigt, for så kunne de jo heller ikke selv komme ud at ryge,” fortæller Joan med et lille grin.

De få episoder, der har været i forbindelse med overtrædelse af rygeforbuddet, er ifølge Joan ikke nok til at tippe vurderingen i en dårlig retning.

”Vi er overordnet set rigtig glade for rygeforbuddet. Det er dejligt, at vi nu kan opholde os i et røgfrit miljø. Det giver ekstra arbejdsopgaver, men det er det værd,” siger hun.

Køge Arrest kæmper mod ligeglade indsatte
En af de institutioner, der til gengæld har kæmpet med rygeforbuddet, er Køge Arrest.

”Rygeforbuddet giver visse udfordringer i et arresthus som vores. Vi har en anden type klienter, end nogle af de små arresthuse har, og der er ikke den store vilje blandt vores klienter til at overholde forbuddet. De er faktisk ret ligeglade,” siger Michael Ytting Hviid, der er enhedschef i arresten, nu to måneder efter rygeforbuddets indtræden.

I Køge Arrest har rygeforbuddet derfor ikke givet et bedre indeklima, men har derimod betydet, at konfliktniveauet er steget markant siden 1. april.

”Vi har langt flere konflikter med klienterne, for når de omgås rygeforbuddet, så sanktionerer vi. Derfor er antallet af disciplinærsager i vores arrest steget med 300 procent i forhold til 1. kvartal,” fortæller Michael Ytting Hviid.

”Implementeringen er gået forbløffende nemt”
Odense Arrest og Nyborg Fængsel er to af de institutioner, der oplevede en god implementering af forbuddet.

”De seneste to måneder er forløbet bedre, end vi havde forventet. Vi havde forestillet os det værste, men de konflikter, vi troede, vi ville få, fik vi nærmest ikke. Det har overordnet set været en god oplevelse for alle parter,” fortæller Alexander Frandsen, der er enhedsleder i Nyborg Fængsel.

Rygeforbuddet giver mulighed for at stoppe
Både i Nyborg Fængsel og Odense Arrest er der delte meninger om rygeforbuddet blandt fængselsbetjentene.

”Nogle af vores fængselsbetjente er trætte af denne her lov, fordi den har skabt mere arbejde på grund af de konfrontationer, forbuddet kan resultere i. Andre medarbejdere er glade og synes, det er på tide med et rygeforbud,” fortæller Alexander Frandsen, der personligt godt kan mærke forskel i indeklimaet.

Enhedschef i Odense Arrest, Elsebeth Bendiksen, der ligesom Alexander Frandsen beretter om bedre indeklima, understreger dog, at hun synes, mange indsatte klarer forbuddet godt:

”Vi ved godt, at der stadig bliver røget, og vi sanktionerer, når vi opdager det. Men jeg synes godt nok, at de indsatte tager det her forbud i stiv arm, og til de indsattes ros ser mange også rygeforbuddet som en mulighed for at stoppe helt,” fortæller hun.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail