Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Målrettet indsats mod ulovlig elektronik i fængsler og arrester

Målrettet indsats mod ulovlig elektronik i fængsler og arrester

Apr 12, 2021

​Kriminalforsorgen har gennemført en målrettet indsats mod ulovlige USB-stik i lukkede fængsler og arrester. Det sker som led i kriminalforsorgens sikkerheds- og efterretningsarbejde.

Kriminalforsorgen har gennemført en målrettet indsats mod ulovlige USB-stik i lukkede fængsler og arrester. Det sker som led i kriminalforsorgens sikkerheds- og efterretningsarbejde.

Kriminalforsorgen har i de senere år haft et særligt fokus på at styrke sikkerheden i fængslerne og forebygge ny kriminalitet bl.a. ved at identificere og hindre ulovlig kommunikation ind og ud af fængslerne. Der er derfor iværksat en række initiativer mod indsmugling og besiddelse af ulovlige elektroniske effekter, såsom USB-stik og mobiltelefoner, hvilket har resulteret i, at der har været et markant fald i antallet af ulovlige mobiltelefoner, herunder særligt i de sikkerhedsklasser, hvor kontrolregimet er mest omfattende.

Som det kendes fra alle fængselssystemer forsøger de indsatte dog fortsat at få ulovlige effekter smuglet ind i de lukkede fængsler og arrester, og kriminalforsorgen kan derfor fortsat konstatere, at dette finder sted med forskellige typer af ulovlige elektroniske effekter.

Styrket sikkerhedsorganisation fører til målrettet indsats
Kriminalforsorgens sikkerhedsorganisation er gennem de seneste år blevet styrket på en række områder. Det har f.eks. betydet et styrket myndighedssamarbejde, hvor kriminalforsorgen i videre udstrækning modtager oplysninger, der kan være relevante for iværksættelse af operative sikkerhedsindsatser. Det har også betydet, at kriminalforsorgen med en ny organisering og procedurer hurtigere er i stand til at reagere på potentielle sikkerhedsproblemer.

For at skærpe sikkerheden yderligere, blev det i januar 2021 iværksat en målrettet indsats mod særligt USB-stik i lukkede fængsler og arrester.

Fund af USB-stik og ekstremistisk materiale
Sikkerhedsindsatsen i kriminalforsorgens institutioner har resulteret i fund af i alt 14 USB-stik. To af disse indeholder ekstremistisk materiale. 12 af de 14 USB-stik er fundet på fællesarealer, og de kan derfor ikke tilknyttes bestemte indsatte, mens to USB-stik er fundet på indsattes celler. De to indsatte er på den baggrund tildelt disciplinærsanktion. Alle relevante oplysninger er videregivet til PET.

Med afsæt i sikkerhedsindsatsen vil der fremadrettet være et øget fokus på særligt ulovlige USB-stik i lukkede fængsler og arrester. Kriminalforsorgen har konkret skærpet fokus på ulovlige USB-stik i lukkede fængsler og arrester i forbindelse med celleeftersyn og visitationer. Det er desuden indført, at alle USB-indgange i afdelings- og celle-tv, der ikke allerede er gjort inaktive, skal inaktiveres ved plombering eller manuel beskadigelse af disse.

Oplysningerne om ekstremistisk materiale giver naturligvis også anledning til forskellige sikkerhedstiltag, der vil blive koordineret med relevante myndigheder. Hvordan den generelle indsats mod radikalisering i fængsler kan styrkes yderligere, vil desuden blive drøftet i den såkaldte Bjelkegruppe, som er den indsatsgruppe, som justitsministeren har nedsat, for at øge sikkerheden omkring løsladte terrordømte og radikaliserede personer.

”Vi har haft et særligt fokus på at styrke sikkerheden ved at identificere og forhindre, at elektroniske genstande bliver indsmuglet i vores fængsler og arrester, og ved på den måde sikre at disse ikke er tilgængelige for indsatte, der potentielt udgør en trussel mod statens sikkerhed. Styrkelsen af sikkerhedsarbejdet viser nu tydeligt, at der reageres hurtigt og konsekvent på sikkerhedstrusler, og at vi er i stand til at omsætte efterretninger til konkret handling og konsekvens,” udtaler chef for Koncern Sikkerhed, Lars Rau Brysting.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail