Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Kvindefængsel er den bedste løsning

Kvindefængsel er den bedste løsning

Dec 03, 2017

I 2020 forventes Jyderup Fængsel at være ombygget til et kvindefængsel, og derved skal kvinderne samles på en matrikel i stedet for fire steder som i dag.

Jyderup Fængsel på Vestsjælland skal ombygges til kvindefængsel i 2020. Jyderup Fængsel på Vestsjælland skal ombygges til kvindefængsel i 2020.

I 2020 forventes Jyderup Fængsel at være ombygget til et kvindefængsel, og derved skal kvinderne samles på en matrikel i stedet for fire steder som i dag.

Kvinderne skal ikke kunne udsættes for chikane eller udnyttes af mandlige indsatte, og derfor er det med den nye flerårsaftale besluttet, at Jyderup Fængsel skal ombygges til et rent kvindefængsel, ligesom vi kender det fra de øvrige nordiske lande. Jyderup Fængsel forventes at være ombygget til kvindefængsel i 2020. De fire matrikler, der i dag har åbne og lukkede kvindeafdelinger, skal køre som normalt, indtil Jyderup Fængsel er ombygget og kan tages i brug.

For så vidt angår kvindeafdelingen i Ringe Fængsel, som i 2018 omdannes til udvisningsfængsel, vil der blive fundet en midlertidig løsning, indtil kvindefængslet i Jyderup åbner i 2020. Det samme gælder, hvis der i perioden måtte blive behov for andre ændringer i den eksisterende struktur.

Risiko for krænkelser
Igennem de senere år har blandt andet brugerundersøgelser sat fokus på, at de kvindelige indsatte bliver udsat for chikane og seksuelle krænkelser af de mandlige indsatte, ligesom der er en risiko for skjulte afhængighedsforhold mellem kvindelige indsatte og stærke mandlige indsatte.

Når kvinderne samles et sted i landet, vil nærhedsprincippet blive udfordret, men med fire matrikler i dag – og kun to lukkede fængsler for kvinder (Ringe Fængsel og Herstedvester Fængsel), er det princip i forvejen svært at efterleve. Og der er andre principper her, der i en samlet vurdering i sidste ende må veje tungere, mener straffuldbyrdelsesdirektør Lykke Sørensen.

”Vi vil ikke acceptere, at de kvindelige indsatte udsættes for krænkelser eller bringes i afhængighedsforhold til mandlige indsatte under deres afsoning – og selvom vi med de nuværende løsninger på matriklerne har forsøgt at afskærme kvinderne fra mændene, så meget det er muligt, kan vi ikke forhindre dette fuldt ud. Den eneste effektive løsning er et rent kvindefængsel, og det er jeg glad for, at vi nu får mulighed for at lave,” siger Lykke Sørensen.

Bedre beskæftigelse og besøg
Et kvindefængsel vil udover bedre sikkerhed i forhold til at undgå chikane og seksuelle overgreb fra de mandlige indsatte også give bedre muligheder for at tilpasse aktiviteter og beskæftigelse til de kvindelige indsatte.

Kvindefængslet vil desuden blive indrettet med familie- og besøgsfaciliteter målrettet kvinder. Det gælder også i forhold til de få kvinder med mindre børn på 0-3 år, som af væsentlige sociale grunde undtagelsesvis har fået tilladelse til at være hos deres mor i kortere eller længere tid under afsoningen. De små børn vil altså fremover ikke kunne møde mandlige indsatte.

Områdedirektør Rasmus Andersen, som bliver styregruppeformand og øverste projektansvarlige for omdannelsen af Jyderup Fængsel til et kvindefængsel, siger:

”Det er en oplagt mulighed for at få tilpasset aktiviteter og beskæftigelse. Jeg ser frem til at ombygge Jyderup Fængsel og inddrage erfarne kræfter fra fængslerne, så vi får et rigtig godt fængsel til gavn for både de indsatte og de ansatte. Et rent kvindefængsel giver også nogle spændende muligheder for at overveje, om vi her kan nøjes med en lidt lavere sikkerhedsbemanding og måske veksle nogle personaleressourcer til andre aktiviteter. Her kan vi sikkert også indhente nogle erfaringer fra vores nordiske naboer.”

Jyderup Fængsel vil, når det er færdigbygget, kunne huse 150 kvindelige indsatte fordelt på 72 åbne pladser, 38 lukkede pladser og 40 arrestpladser. Der vil dog fortsat være mulighed for varetægtsfængsling og afsoning af kortere domme i lokale arresthuse, især der hvor afstanden til Jyderup er meget stor.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail