Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Kriminalforsorgens pensioner vender tilbage til en mere normal hverdag

Kriminalforsorgens pensioner vender tilbage til en mere normal hverdag

Maj 27, 2020

Beboere i kriminalforsorgens pensioner kan fra starten af juni vende tilbage til en mere normal hverdag.

Beboere i kriminalforsorgens pensioner kan fra starten af juni vende tilbage til en mere normal hverdag.

Normaliseringen af hverdagen i pensionerne betyder, at der gradvist åbnes for alle typer af udgange for beboere. Det indbefatter frigang til uddannelse eller arbejde, fritidsfrigang, indkøbsudgang og udgang til nære pårørende. Det dækker derudover også over udgang til særlige formål, f.eks. til retten, lægebesøg og eget barns fødselsdag samt individuelle kulturudgange til indsatte, der ikke har bestemte personer at besøge samt gruppevise udflugter.

Beboere i pensioner kan også begynde at modtage besøg på normale vilkår. Visse fællesfaciliteter, herunder træningsrum, vil fortsat være lukkede, indtil samfundet generelt åbner for fitnesscentre, og dette kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt. I overgangsperioden kan der derudover være behov for at lave enkelte begrænsninger i normaliseringen alt efter de lokale forhold.

”Jeg er glad for, at vi nu også i pensionerne kan tage det næste skridt i en gradvis normalisering af driften. Vi er opmærksomme på, at indsatte i fængsler og arrester tilsvarende ser frem til normalisering, og vi arbejder derfor også på yderligere normalisering både for fængsler og arrester samt for øvrige dele af kriminalforsorgens kernedrift,” siger fg. direktør i kriminalforsorgen Lykke Sørensen.

Konstateres der tegn på smitteudbrud med COVID-19, vil kriminalforsorgen iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at håndtere situationen, så spredning i og uden for kriminalforsorgen begrænses. Dele af normaliseringen kan således rulles tilbage, hvis det vurderes at være nødvendigt, ligesom der vil være behov for lokalt at tage visse ekstra forholdsregler for at normaliseringen sker på en sundhedsfaglig forsvarlig måde.

Opholdet i kriminalforsorgens pensioner er ofte en del af udslusningen til samfundet i den sidste del af en afsoning. Normalisering af hverdagen i pensionerne sker som led i den gradvise normalisering i kriminalforsorgens institutioner, som det er forudsat i den seneste politiske aftale om genåbning af samfundet den 20. maj 2020.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail