Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > , , > Kriminalforsorgen styrker samarbejdet med andre myndigheder

Kriminalforsorgen styrker samarbejdet med andre myndigheder

Jan 29, 2020

Et styrket samarbejde med andre myndigheder skal skabe bedre forløb for de indsatte i landets fængsler.

Et styrket samarbejde med andre myndigheder skal skabe bedre forløb for de indsatte i landets fængsler.

Modtagelsesproceduren i landets fængsler får nu et kvalitetsløft, og løsladelsessituationen forbedres. Den nye modtagelsesprocedure i landets fængsler har særligt fokus både på myndighedssamarbejde i forbindelse med indsættelse til afsoning og på vidensdeling mellem myndighederne. Målet med at styrke indsatsen, når indsatte modtages i fængslerne, er at skabe et bedre afsoningsforløb og forudsætningerne for en god løsladelse, når den tid kommer. Det forudsætter et velfungerende samarbejde, navnlig med kommunerne.

”Det er vigtigt for det resocialiserende arbejde, at de indsatte oplever, at myndighederne tænker på tværs og arbejder i samme retning – og at arbejdet fortsætter også under et fængselsophold. Vi skal undgå at sætte helt forskellige ting i gang i henholdsvis kommunen og i fængslet eller starte den samme indsats to gange. Den indsatte har måske været i et beskæftigelsesrettet forløb op til en indsættelse, måske er der allerede lagt en jobplan, der kan arbejdes videre på under afsoningen? Ved at dele viden og koordinere på tværs af myndigheder kan vi være med til at skabe en rød tråd i den dømtes forløb”, siger enhedsleder Nanna Høygaard Lindeberg fra Center for Straffuldbyrdelse i Direktoratet for Kriminalforsorgen og forsætter:

”Vi skal trække på samme hammel, hvad enten det er kommunens eller kriminalforsorgens indsatser, den dømte skal bygge videre på. Den nye modtagelsesprocedure og det øgede fokus på myndighedssamarbejde gennem hele afsoningen skal kvalificere de indsatser, vi tilbyder vores indsatte”.

Foruden en styrkelse af modtagelsesproceduren, så er der udarbejdet nye guides til kriminalforsorgens medarbejdere om konkrete arbejdsgange i alle de forskellige faser af klienternes forløb. De skal understøtte myndighedssamarbejdet under hele klientforløbet – lige fra varetægtsfængsling til afsoning og fra løsladelse til tilsyn og tilværelsen efter endt straf.

For andre myndigheder kan kriminalforsorgen opleves som et lidt lukket system, som det kan være svært at få et overblik over. Derfor er der også udarbejdet et informationshæfte til samarbejdspartnere i andre myndigheder, der blandt andet fortæller om kriminalforsorgens organisering og om de mest anvendte fagtermer, som ikke altid er lige velkendt uden for kriminalforsorgen.

Se informationshæftet til samarbejdspartnere

Se guide om kriminalforsorgens myndighedssamarbejde vedrørende varetægtsarrestanter
Se guide om kriminalforsorgens myndighedssamarbejde vedrørende afsonere

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail