Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Kriminalforsorgen styrker kontrol og tilsyn med foranstaltningsdømte

Kriminalforsorgen styrker kontrol og tilsyn med foranstaltningsdømte

Apr 16, 2021

Rigsrevisionen konkluderer i en beretning til Statsrevisorerne, at myndighederne ikke i tilstrækkelig grad har overholdt kravene for det samlede forløb for foranstaltningsdømte. Kriminalforsorgen er i gang med at styrke kontrol- og tilsynsopgaven.

Rigsrevisionen konkluderer i en beretning til Statsrevisorerne, at myndighederne ikke i tilstrækkelig grad har overholdt kravene for det samlede forløb for foranstaltningsdømte. Kriminalforsorgen er i gang med at styrke kontrol- og tilsynsopgaven.

I en netop offentliggjort beretning har Rigsrevisionen undersøgt forløbet for foranstaltningsdømte (i beretningen omtalt som retspsykiatriske patienter) i en række sager fra 2016-19, og om de involverede myndigheder overholder kravene til opstarten af forløbet, behandlings- og tilsynsforløbet og afslutningen af forløbet.

I beretningen udtaler Rigsrevisionen kritik af myndighederne, herunder kriminalforsorgens kontrol- og tilsynsforpligtelse. Konklusionen er overordnet:

  • at det i hovedparten af de undersøgte sager ikke er dokumenteret, at tilsynet blev iværksat inden for de gældende tidsfrister.
  • at det i ca. halvdelen af de undersøgte sager ikke er dokumenteret, at der er udarbejdet en handleplan inden for fristen, samt at kriminalforsorgen i en stor del af sagerne ikke har fulgt klientens handleplan og ikke tilpasset den i overensstemmelse med kravene hertil.
  • at der i hovedparten af de undersøgte sager ikke blev udarbejdet en struktureret risiko- og behovsvurdering.
  • at kriminalforsorgen ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at foranstaltningen anbefales ændret uden unødig ventetid.

”Vi tager kritikken meget alvorligt. Det er selvfølgelig ikke godt nok, at vores kontrol og tilsyn med foranstaltningsdømte ikke har levet op til kravene. Kontrol og tilsyn med denne klientgruppe er en del af vores kerneopgave, så det skal vi gøre bedre – og derfor har vi iværksat konkrete løsningsinitiativer, som blandt andet imødekommer de kritikpunkter, som fremgår af beretningen. Flere af initiativerne blev allerede sat i gang, før Rigsrevisionen påbegyndte sin undersøgelse,” siger kriminalforsorgens direktør Ina Eliasen.

Indsatsen for at styrke tilsynet med foranstaltningsdømte
Kriminalforsorgen har iværksat en række konkrete initiativer, som skal bidrage til at sikre, at tilsyn med foranstaltningsdømte klienter bliver iværksat til tiden og i overensstemmelse med reglerne, samt at alle sagsskridt behørigt dokumenteres.

Der er blandt andet oprettet en ny kontrol- og tilsynsenhed i Direktoratet for Kriminalforsorgen for at styrke styringen af kontrol- og tilsynsopgaven i kriminalforsorgen og sikre ensartethed på tværs af landet. Der er ligeledes etableret et nyt tværgående tilsynsforum, som vil sætte et øget fokus på den praktiske gennemførelse af kontrol og tilsyn med foranstaltningsdømte, så reglerne på området følges.

Kriminalforsorgen har endvidere sat fokus på de praksisnære værktøjer og opkvalificering af sagsbehandlerne.

Der er blandt andet udarbejdet håndbøger og vejledninger, som forklarer kravene til dokumentation. Der er også lavet en tydelig forklaring til sagsbehandlerne om, hvordan de skal lave risiko-screeninger for de foranstaltningsdømte.

Kriminalforsorgen fokuserer også på bedre uddannelse af de sagsbehandlere, som fører tilsyn med foranstaltningsdømte, og det indgår i uddannelsen, hvordan de skal skrive handlinger og planer ind i journalerne, så kravene til dokumentation efterleves.

I juni 2021 forventer kriminalforsorgen endvidere at udgive en omfattende sagsbehandlingshåndbog, som er et praksisnær opslagsværk for sagsbehandlere, som skal præcisere gældende regler og praksis samt tydeliggøre kriminalforsorgens forpligtelser i relation til foranstaltningsdømte klienter.

Som et led i implementeringen af håndbogen vil kriminalforsorgens sagsbehandlere modtage undervisning med henblik på et generelt kompetenceløft relateret til reglerne for at føre kontrol og tilsyn med foranstaltningsdømte.

”Det øgede fokus på kontrol- og tilsynsopgaven i forhold til foranstaltningsdømte, og de skridt vi har taget mod et tættere samarbejde med eksempelvis anklagemyndigheden og psykiatrien, skal sikre, at vi fremover kan leve op til vores kontrol- og tilsynsforpligtigelse i forhold til denne klientgruppe,” siger Ina Eliasen.

Læs Rigsrevisionens beretning

Fakta

  • Ca. 8.000 personer er under kontrol og tilsyn af forskellig art i kriminalforsorgen, heraf er ca. 2.700 foranstaltningsdømte.
  • Det er Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) som primært står for at føre kontrol- og tilsynsopgaven.
  • Kriminalforsorgen fører kontrol og tilsyn med foranstaltningsdømte for at arbejde kriminalitetsforebyggende med klienten og for at føre kontrol med klientens risiko for at begå ny kriminalitet.
  • Der er 13 KiF-afdelinger i Danmark.
  • Medarbejderne i KiF-afdelingerne er hovedsagligt socialrådgivere. 

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail