Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > > Kriminalforsorgen skærper COVID 19-restriktioner og indkalder igen til afsoning

Kriminalforsorgen skærper COVID 19-restriktioner og indkalder igen til afsoning

Jan 11, 2021

Kriminalforsorgen har besluttet at forlænge de nuværende COVID 19-restriktioner med enkelte skærpelser af de indsattes besøgs- og udgangsrestriktioner. Samtidig indkalder kriminalforsorgen igen udvalgte dømte til afsoning.

Kriminalforsorgen har besluttet at forlænge de nuværende COVID 19-restriktioner med enkelte skærpelser af de indsattes besøgs- og udgangsrestriktioner. Samtidig indkalder kriminalforsorgen igen udvalgte dømte til afsoning.

Siden den 10. december 2020 har der været indført en række restriktioner i kriminalforsorgens institutioner for at mindske risikoen for smitte med COVID-19. Det er nu besluttet, at restriktionerne foreløbigt fastholdes, og at det desuden er nødvendigt at begrænse de indsattes mulighed for besøg yderligere. Det betyder, at indsatte alene kan modtage ét besøg inden for 14 dage. Derudover suspenderes overværet besøg, der erstattes med en telefonløsning, som også blev anvendt i foråret 2020.

Indkaldelse til afsoning
Kriminalforsorgen har endvidere besluttet, at dømte fra fri fod igen indkaldes til afsoning i de lukkede fængsler. Indkaldelserne vil ske i begrænset omfang, og det drejer sig i første omgang om dømte med banderelationer og dømte i såkaldte vvv-sager (sager om vold, våben og voldtægt). For at nedbringe smitterisikoen bliver de nye indsatte ved indsættelsen i videst muligt omfang placeret i ”modtagekapacitet”, så de ikke har fysisk kontakt med andre indsatte og med så få medarbejdere som muligt. Som i samfundet i øvrigt anvender kriminalforsorgen også hurtigtest til at påvise, om en ny indsat kan være smittet med COVID-19.

”Når vi ophæver tilsigelsesstoppet og begynder på en begrænset indkaldelse til afsoning igen, er det fordi, vi vurderer, at vi kan gøre det på en sundhedsmæssig forsvarlig måde i forhold til både ansatte og indsatte. Det er vigtigt, at de dømte kommer ind og afsoner de straffe, de har fået, og der starter vi med de alvorligere sager. Det er vores kerneopgave, og det bidrager til, at vi har et trygt og sikkert samfund. Samtidig er det også vigtigt, at vi ikke skubber en stor afsoningspukkel foran os i en tid, hvor kriminalforsorgen i forvejen er meget presset,” siger direktør Ina Eliasen og fortsætter:

”Dagligdagen i vores institutioner skal fungere så godt som muligt under disse helt særlige omstændigheder, og der skal være gode og trygge arbejdsforhold for vores medarbejdere, der hver dag går forrest og varetager nogle af samfundets kritiske funktioner. Derfor holder vi hele tiden øje med, at vi på den ene side holder smitterisikoen nede og på den anden side løbende afdækker, om vi kan justere på nogle af vores restriktioner.”

Øvrige restriktioner fastholdes foreløbigt
Kriminalforsorgen følger regeringens udmeldinger om de nationale restriktioner og vurderer løbende COVID 19-restriktioner i kriminalforsorgens institutioner. Forventningen er dog, at der ikke kan lempes yderligere på restriktionerne i januar måned. Helt konkret vil de nye besøgs- og udgangsrestriktioner blive genovervejet i starten af februar.

 

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail