Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Kriminalforsorgen sidestilles med politiet

Kriminalforsorgen sidestilles med politiet

Dec 13, 2017

Ansatte i Kriminalforsorgen skal på lige fod med politifolk kunne tildeles en særlig erstatning, hvis de kommer alvorligt til skade i forbindelse med visse farlige arbejdsopgaver.

Kriminalforsorgens ansatte løfter en svær samfundsopgave. Nu skal kunne få en særlig erstatning for alvorlig tilskadekomst på lige fod med politiet. Foto: Camilla Hylleberg. Kriminalforsorgens ansatte løfter en svær samfundsopgave. Nu skal kunne få en særlig erstatning for alvorlig tilskadekomst på lige fod med politiet. Foto: Camilla Hylleberg.

Ansatte i Kriminalforsorgen skal på lige fod med politifolk kunne tildeles en særlig erstatning, hvis de kommer alvorligt til skade i forbindelse med visse farlige arbejdsopgaver.

Er man ansat i politiet, kan man få udbetalt en særlig erstatning, hvis man invalideres, fordi man har udført bestemte, meget risikofulde opgaver; omkommer man under udførelse af opgaven, kan de efterladte få udbetalt en sum.

Sidste år blev ordningen udvidet til at omfatte visse opgaver, der har med overtrædelser af straffeloven at gøre, for eksempel terrorisme og særlig grov vold.

Nu skal samme ordning også gælde for ansatte i Kriminalforsorgen. Det er et af punkterne i den flerårsaftale, som regeringen den 28. november indgik med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Kriminalforsorgens økonomi og drift de kommende fire år.

”Selv om jeg håber, at vi aldrig får brug for ordningen, er jeg glad for, at vi er kommet med i den. Det er et vigtigt signal og en klar anerkendelse af den svære og samfundsvigtige opgave, som Kriminalforsorgens ansatte hver dag løfter for trygheden i samfundet,” siger direktør Thorkild Fogde.

Bliver man 100 procent invalid, er erstatningen på 4,2 millioner kroner. Hvis méngraden er mindre end 100 procent, er erstatningen tilsvarende lavere. Ved dødsfald får de efterladte en erstatning på 2,8 millioner kroner.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail