Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Kriminalforsorgen overtager politiets transporter

Kriminalforsorgen overtager politiets transporter

Dec 07, 2017

Fra næste år skal Kriminalforsorgen transportere hovedparten af de personer, som sidder varetægtsfængslet i landets arrester, til og fra bl.a. retsmøder.

Nu overgår størstedelen af transportopgaven til Kriminalforsorgen, som i hovedstaden allerede i dag løser en væsentlig del af den. Nu overgår størstedelen af transportopgaven til Kriminalforsorgen, som i hovedstaden allerede i dag løser en væsentlig del af den.

Kriminalforsorgen overtager fra efteråret 2018 gradvist opgaven med at transportere arrestanter fra politiet. Det har parterne bag kriminalforsorgens nye flerårsaftale besluttet. Med den nye aftale styrkes Kriminalforsorgens samlede transportorganisation, og politiressourcer kan samtidig frigøres til operativt arbejde. Uden for København har det hidtil især været politiets opgave at køre med varetægtsfængslede, men nu overgår størstedelen af opgaven til Kriminalforsorgen, som i hovedstaden allerede i dag løser en væsentlig del af den.

En velkendt opgave
Det er således ikke en ny arbejdsopgave, som Kriminalforsorgen tager fat på, da man allerede i dag har ansvaret for transporten af afsonere og en stor del af transporterne af arrestanter i Københavnsområdet. Med de nye transportopgaver bliver opgaven landsdækkende og Kriminalforsorgen forventer derfor at kunne løse opgaven mere effektivt end i dag.

”Det er en stor anerkendelse af Kriminalforsorgens nuværende håndtering af transporter, at vi fremover skal overtage størstedelen af transporterne af arrestanter fra politiet. Vi har i dag allerede et godt kendskab til transportopgaven, og de erfaringer skal vi selvfølgelig drage nytte af, når vi skal tilrettelægge den landsdækkende transport af arrestanter. Jeg tror på, at vi kan løfte opgaven effektivt og integrere den som endnu en vigtig del af vores kerneforretning,” siger områdedirektør Anne Erlandsen, som er styregruppeformand og øverste ansvarlig for projektet.

Mange forberedelser forude
Kriminalforsorgen får meget travlt med at nå i mål med at overtage opgaven. Arbejdet skal nu planlægges i tæt samarbejde med politiet, anklagemyndigheden og domstolene. Derudover skal der købes udstyr og ikke mindst rekrutteres, ansættes og uddannes fængselsbetjente til opgaven.

”Vi bliver nødt til at handle hurtigt og tænke kreativt for at få opgaven på plads og de nødvendige folk rekrutteret, så vi allerede inden udgangen af 2018 kan begynde at aflaste politiet for transporterne. Det bliver udfordrende, men det er også superspændende og motiverende at få overdraget en vigtig opgave, som vi ved, at vi i Kriminalforsorgen er rigtig gode til at løse, og som samtidig kan frigøre politifolk til tryghedsskabende politiarbejde ude på gaden,” tilføjer Anne Erlandsen.

Kriminalforsorgen overtager gradvist politiets transport af arrestanter fra efteråret 2018 og frem til januar 2019, hvor opgaven efter planen skal være fuldstændig overdraget.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail