Gå til indhold

Kriminalforsorgen opruster sundhedsbetjeningen

Dec 09, 2019

En ny model for sundhedsbetjening af indsatte tager snart form i område Syddanmark. Modellen skal sikre et stærkt sundhedsfagligt miljø og ensartet behandling i institutionerne.

Foto: Pixabay Foto: Pixabay

En ny model for sundhedsbetjening af indsatte tager snart form i område Syddanmark. Modellen skal sikre et stærkt sundhedsfagligt miljø og ensartet behandling i institutionerne.

Et nyt pilotprojekt i Kriminalforsorgen Syddanmark skal give sundhedsområdet i kriminalforsorgen et organisatorisk og fagligt løft. Projektet har været forsinket af forskellige årsager, men kriminalforsorgen har nu indgået en aftale med en klinisk overlæge, der skal stå i spidsen for projektet.

Den nye model indebærer, at lægebetjeningen i Kriminalforsorgen Syddanmark fremover forankres i en central nyoprettet sundhedsenhed, i stedet for at den som nu varetages af en række forskellige læger.

Formålet med at etablere en sundhedsenhed, som kriminalforsorgen selv driver, er at sikre en professionel, omkostningseffektiv og ensartet sundhedsbetjening af høj sundhedsfaglig kvalitet på tværs af institutionerne i området.

”Jeg er meget glad for, at det nu lysner omkring sundhedsbetjeningen i kriminalforsorgen. Lige nu er den karakteriseret ved at være spredt og sårbar, så der er brug for, at vi får sat skub i udviklingen af sundhedsprojektet i Kriminalforsorgen Syddanmark,” siger direktør for kriminalforsorgen Thorkild Fogde.

Den nye struktur for sundhedsbetjeningen
Den nye overlæge tiltræder den 1. marts, og herefter skal der ansættes yderligere to afdelingslæger, en oversygeplejerske og en lægesekretær til bemanding af den nye sundhedsenhed. Der vil også være sygeplejersker ansat eller tilknyttet matriklerne i Syddanmark og psykiatere til at varetage den psykiatriske behandling af de indsatte.

Overlægen er ansvarlig for den sundhedsfaglige ledelse af den nye sundhedsenhed, som får ansvar for udredning og behandling af somatiske og psykiatriske sygdomme, misbrugs- og substitutionsbehandling samt medicinhåndtering. Kriminalforsorgen Syddanmarks hovedklinik placeres i Nyborg Fængsel, og de lokale klinikker i områdets fængsler og arrester bliver lægefagligt og ledelsesmæssigt bundet sammen ved blandt andet afholdelse af telekonsultationer og videokonferencer, hvor de tilknyttede psykiatere også kan deltage ved behov.

Pilotprojektet i Kriminalforsorgen Syddanmark har været på tegnebrættet i længere tid, og projektet skal bruges som grundlag for overvejelserne om den fremtidige sundhedsbetjening i hele kriminalforsorgen.

I Hovedstaden er der allerede ansat en klinisk overlæge, og kriminalforsorgen vil her igangsætte en trinvis implementering af en model for sundhedsbetjening i Hovedstadens fængsler og arrester, som i store træk lægger sig op af pilotprojektet fra Syddanmark.

På længere sigt er det hensigten at indgå i en dialog med regionerne om den fremtidige sundhedsbetjening af de indsatte i landets fængsler og arrester.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail