Gå til indhold

Kriminalforsorgen nytænker sundheden

Mar 08, 2018

Kriminalforsorgen Syddanmark vil som et pilotprojekt nytænke sundhedsbetjeningen i Kriminalforsorgen. Der bliver arbejdet på en løsning med et sundhedscenter med ansat personale, der sammen dækker områdets indsatte.

Kriminalforsorgen er ved at se på, hvordan sundhedsbetjeningen af de indsatte kan forbedres. Kriminalforsorgen er ved at se på, hvordan sundhedsbetjeningen af de indsatte kan forbedres.

Kriminalforsorgen Syddanmark vil som et pilotprojekt nytænke sundhedsbetjeningen i Kriminalforsorgen. Der bliver arbejdet på en løsning med et sundhedscenter med ansat personale, der sammen dækker områdets indsatte.

Kriminalforsorgen vil forbedre sundhedsbetjeningen af de indsatte. Derfor er Kriminalforsorgen Syddanmark gået i gang med at se på, hvad der kan lade sig gøre inden for de eksisterende rammer.

”Vi har to mål for en bedre sundhedsbetjening: Vi vil styrke den sundhedsfaglige betjening rent indholdsmæssigt. Og vi vil styrke de organisatoriske rammer, så medarbejderne kan føle sig mere integreret,” fortæller områdedirektør Anne Marie Heckscher.

Pilotprojekt skal i gang
Der er endnu ikke en færdig model, men en projektgruppe er ved at se på, hvad der virker bedst gennem et analysearbejde, som formentlig vil munde ud i et pilotprojekt, der kan blive sat i gang i Kriminalforsorgen Syddanmark inden udgangen af 2018 eller i begyndelsen af 2019, og eventuelt senere blive udbredt til hele Kriminalforsorgen.

”Vi arbejder på at finde en måde at organisere arbejdet på, så personalet bliver ansat af Kriminalforsorgen. Det kan være, at vi skal oprette et sundhedscenter, hvor der kan være ansat læger, en psykiater og sygeplejersker. De vil alle være ansat af områdekontoret i stedet for af det enkelte fængsel med en ledende overlæge som ansvarlig for sundhedsområdet,” siger Anne Marie Heckscher.

Sundhedscentret vil danne udgangspunkt for en daglig videokonference, hvor sygeplejerske og andet sundhedspersonale på institutioner kan sparre med hinanden. Der vil også være andre fordele i form af for eksempel billigere medicinindkøb og ændrede snitflader til regionerne.

Mere ensartet sundhedsbetjening
I dag er det forskelligt, hvordan sundhedsbetjeningen foregår i Kriminalforsorgen. Nogle bruger det lokale lægehus, mens andre selv har ansat læger. Tanken er, at det skal være organiseret på samme måde i alle områder.

Det er primært sygeplejersker, der er ansat af fængsler og arrester i dag.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail