Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > > Kriminalforsorgen målretter indsats mod partnerdrab og partnervold

Kriminalforsorgen målretter indsats mod partnerdrab og partnervold

Mar 22, 2024

Kriminalforsorgen vil med nyt behandlingsprogram forebygge partnerdrab og partnervold. Manglende gennemførelse af den nye behandling vil få negativ betydning for muligheden for prøveløsladelse.

Kriminalforsorgen målretter indsats mod partnerdrab og partnervold Kriminalforsorgen målretter indsats mod partnerdrab og partnervold

Hvert år udsættes 82.000 kvinder og 43.000 mænd for vold begået af en partner eller ekspartner. Kriminalforsorgen skruer nu op for indsatsen for at forebygge partnerdrab og partnervold i et nyt tiltag for de indsatte i landets fængsler.

Behandlingsprogrammet Predov bliver en fast del af kriminalforsorgens programmer for indsatte, der sidder inde for at have dræbt eller begået vold mod en partner.

”Partnervold er en meget alvorlig forbrydelse, som er ødelæggende for både offeret og offerets familie. Det skal vi gøre alt, hvad vi kan for at forebygge og forhindre, og selvsagt også forebygge det værst tænkelige udfald, nemlig partnerdrab. Det vil vi i kriminalforsorgen gøre ved behandling i fængslerne og ved hjælp af de skærpede regler for prøveløsladelse,” siger direktør i kriminalforsorgen, Ina Eliasen.

Som følge af det nye behandlingsprogram er reglerne for prøveløsladelse ændret. Fremover kommer det til have en stor betydning for muligheden for prøveløsladelse, at den indsatte har gennemført behandlingsprogrammet.

Behandlingsprogrammet Predov (Preventing Domestic Violence) er udviklet af den svenske kriminalforsorg og bygger på forskning og mange års erfaring med behandling. Programmet er målrettet vold i nære relationer.

Programmet målrettes indsatte dømt for partnervold og partnerdrab, men kan også anvendes til indsatte, der har udøvet vold mod nærtstående relationer.

Partnervold dækker over både fysisk, psykisk, økonomisk og seksuel vold. Partnervold kan udover fysisk vold komme til udtryk ved f.eks. kontrol, stalking og chikane af nuværende eller tidligere partnere.

Fakta:

  • Etableringen af det nye program er en del af regeringens handlingsplan mod partnervold og partnerdrab 2023-2026.
  • Hvert år udsættes 82.000 kvinder og 43.000 mænd for partnervold fra en nuværende eller ekspartner. Hver måned dræbes en kvinde i Danmark, og mere end halvdelen af alle drab på kvinder er partnerdrab. Tallene stammer fra regeringens handlingsplan mod partnervold og partnerdrab 2023-2026, som refererer til estimater fra hhv. VIVE og Syddansk Universitet.
  • Behandlingsprogrammet Predov (Preventning Domestic Violence) er udviklet af den svenske kriminalforsorg.
  • Predov består af 22 sessioner, og det er et individuelt forløb for den indsatte, hvilket adskiller sig fra flere andre programmer i kriminalforsorgen, som typisk er gruppebaseret.
  • Kriminalforsorgen har en række behandlingstilbud til indsatte i fængsler – herunder misbrugsbehandling, anger management og andre programmer, der skal få den dømte ud af den kriminelle løbebane.
  • Kriminalforsorgen har i forvejen et samarbejde med Dialog mod Vold, der dækker behandling af indsatte med mulighed for udgang.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail