Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Kriminalforsorgen genoptager sager om erstatning

Kriminalforsorgen genoptager sager om erstatning

Feb 25, 2019

Kriminalforsorgen har haft en forkert praksis for erstatning til indsatte, der har været udsat for uforskyldte indgreb under afsoning. En række sager bliver nu genoptaget.

​Østre Landsret har afgjort, at indsatte i kriminalforsorgens institutioner har haft krav på erstatning, hvis de har været udsat for visse typer af indgreb, som efterfølgende viser sig at være uforskyldt. Foto: Per Johansen ​Østre Landsret har afgjort, at indsatte i kriminalforsorgens institutioner har haft krav på erstatning, hvis de har været udsat for visse typer af indgreb, som efterfølgende viser sig at være uforskyldt. Foto: Per Johansen

Kriminalforsorgen har haft en forkert praksis for erstatning til indsatte, der har været udsat for uforskyldte indgreb under afsoning. En række sager bliver nu genoptaget.

En dom afsagt af Østre Landsret har slået fast, at indsatte i kriminalforsorgens institutioner har haft krav på erstatning, hvis de har været udsat for visse typer af indgreb, som efterfølgende viser sig at være uforskyldt.

Et indgreb kan f.eks. være, at en indsat bliver overført fra et åbent til et lukket fængsel eller udelukket fra fællesskab.

Et indgreb er uforskyldt, hvis det siden viser sig, at den indsatte ikke kan gøres ansvarlig for det, der førte til, at indgrebet blev foretaget. Det kan f.eks. være, at en indsat bliver udelukket fra fællesskab pga. mistanke om handel med stoffer, men at fængslet ikke efterfølgende kan bevise dette.

Fra den 1. februar 2019 er reglerne om erstatning i straffuldbyrdelsesloven ændret, så der ikke skal gives erstatning, hvis indgrebet er foretaget for at undersøge, om en indsat har begået et strafbart eller disciplinært forhold, eller for at forebygge sådanne forhold. Det er dog en forudsætning, at indgrebet ikke anses for uberettiget ud fra omstændighederne på det tidspunkt, da indgrebet fandt sted.

Sager bliver genoptaget af kriminalforsorgen
Som en konsekvens af dommen genoptager kriminalforsorgen af egen drift sager om erstatninger 3 år tilbage i tiden.

”Vi har beklageligvis haft en forkert praksis i forbindelse med behandlingen af erstatningssager. Derfor er vi p.t. ved at finde de sager, hvor vi i de senere år kan have givet et fejlagtigt afslag på erstatning. Vi anslår, at det drejer sig om under 100 sager. Samtidig opfordrer vi indsatte og tidligere indsatte til at søge om erstatning, hvis de mener, at de inden for de seneste 3 år har været udsat for et uforskyldt indgreb under deres afsoning i en af vores institutioner. Så vil vi vurdere, om de er berettiget til erstatning,” siger Gitte Møller Larsen chef for Koncern Klientsagsbehandling i Direktoratet for Kriminalforsorgen.

For at få erstatning skal indgrebet have været af en vis indgribende karakter. For eksempel er urinprøvetagning og visitation af opholdsrum og personer ikke så indgribende, at det kan give erstatning, selvom indgrebet viser sig at være uforskyldt.

Indsatte kan søge erstatning m.v.
Da kriminalforsorgens hidtidige praksis er blevet underkendt i forbindelse med Østre Landsrets dom, vil de indsatte, der mener at have været udsat for et uforskyldt indgreb, men som ikke har søgt erstatning, nu kunne indgive anmodning om erstatning.

Hvis en indsat eller tidligere indsat vil søge erstatning for et uforskyldt indgreb, skal de henvende sig til det fængsel eller arresthus, hvor de afsonede, mens indgrebet fandt sted (se listen over kriminalforsorgens institutioner). Hvis fængslet eller arresthuset ikke længere findes, kan man henvende sig til det områdekontor, som den pågældende institution hørte under (se kontaktoplysninger for områdekontorerne her

Fristen for at søge om erstatning for et uforskyldt indgreb udløber den 25. april 2019.Som udgangspunkt er det kun ansøgninger, der er indgivet senest 3 år efter den dato, hvor det pågældende indgreb er afsluttet, der vil kunne udløse en erstatning.

Indsatte og tidligere indsatte vil også kunne bede om at få genoptaget en sag, hvor der er givet afslag på erstatning, hvorefter Kriminalforsorgen vil vurdere, om der er grundlag for at yde erstatning. Sager, som er afgjort før den 28. november 2014, vil dog i alle tilfælde være forældet.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail