Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Kriminalforsorgen får nye muligheder for at forebygge smitte

Kriminalforsorgen får nye muligheder for at forebygge smitte

Dec 03, 2021

Fra den 6. december 2021 får kriminalforsorgen en række nye muligheder for at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 i blandt andet fængsler og arrester.

Smitten med covid-19 i samfundet har over flere uger været stigende. Også blandt indsatte og ansatte i kriminalforsorgen er og har der været smitte.

Derfor har Folketinget besluttet at indføre en række tiltag, der skal supplere de allerede eksisterende muligheder for at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 på kriminalforsorgens område. De nye tiltag gælder fra den 6. december 2021 og frem til 6. januar. Tiltagene kan forlænges, hvis det findes nødvendigt. De nye tiltag er følgende:

  • Afskære retten til udgang og besøg: Kriminalforsorgen kan helt eller delvist afskære indsattes mulighed for udgang og ret til besøg i tilfælde, hvis den indsatte er smittet med covid-19, hvis den indsatte udviser symptomer på covid-19, eller hvis den indsatte er nær kontakt til en smittet.
  • Fremvisning af coronapas ved ledsaget udgang: Der fastsættes krav om, at personer, som i forbindelse med ledsaget udgang med henblik på besøg hos bestemte personer, er til stede på udgangsadressen, skal kunne fremvise coronapas. Udgangen kan afbrydes eller aflyses, hvis det ikke er muligt at fremvise coronapas
  • Fremvisning af coronapas ved tilsyn og kontrol med dømte, der fuldbyrder straf på bopælen samt tilsyn med prøveløsladte og betinget dømte: Ved kriminalforsorgens tilsyn og hjemmebesøg skal den dømte og eventuelle pårørende kunne fremvise coronapas. Besøget kan gennemføres via telefon eller video, hvis det ikke er muligt at fremvise coronapas, eller hvis den dømte er testet positiv for covid-19, hvis den indsatte udviser symptomer på covid-19, eller hvis den indsatte er nær kontakt til en smittet.
  • Kontrol og tilsyn med unge kan udføres via telefon eller video: Ungekriminalforsorgen kan beslutte, at tilsyn og kontrol m.v. gennemføres telefonisk eller via video og uden deltagelse af en repræsentant for den ansvarlige kommune, hvis den unge er testet positiv for covid-19, hvis den pågældende udviser symptomer på covid-19, eller hvis den pågældende er nær kontakt til en smittet.
  • Fremvisning af coronapas for besøgende: Kravet om at besøgende skal kunne forevise et coronapas for at få adgang til et lokale eller en lokalitet tilknyttet kriminalforsorgens fængsler og arresthuse opretholdes. Dog er der enkelte undtagelser, der kan læses om her. Kan der ikke ske fremvisning af coronapas, er der mulighed for bortvisning.

De nye tiltag indføres som en konsekvens af den seneste tids smitteforekomster i kriminalforsorgens institutioner. Direktør i kriminalforsorgen, Ina Eliasen siger:

”Vi har siden pandemiens start nøje fulgt med i smitteudviklingen i kriminalforsorgens institutioner. Vi kan se på erfaringerne fra andre lande, at konsekvenserne ved at få smitte inden for murene er ret alvorlige for både ansatte og indsatte. Desuden er kriminalforsorgens personale i mange forskellige situationer i ret tæt kontakt med de dømte – også i forbindelse med eksempelvis tilsyn og afsoning i hjemmet. Vi kan se, at der løbende er smitteudbrud, og det har været svært at inddæmme. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu får bedre muligheder for at forebygge smittespredning.”

De nye tiltag har hjemmel i ”Bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmning af udbredelse af covid-19 på kriminalforsorgens område”.

Folketinget besluttede den 11. november 2021 igen at kategorisere covid-19 som en samfundskritisk sygdom, og fra den 12. november har det været et krav at fremvise coronapas som besøgende i kriminalforsorgens institutioner. Den 25. november 2021 besluttede Folketinget, at der fra den 6. december 2021 skulle gælde et krav om, at medarbejdere på alle statslige arbejdspladser skal kunne fremvise coronapas. Dette gælder i kriminalforsorgen fra 8. december.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail