Gå til indhold

Jyderup Kvindefængsel sendes i udbud

Sep 04, 2019

Danmark får et rent kvindefængsel, når Jyderup Fængsel bygges om med opstart i marts 2020. Ombygningsopgaven er netop sendt i udbud.

​Når Jyderup Kvindefængsel er færdigbygget, vil fængslet have plads til 143 kvindelige arrestanter og indsatte i både åbent og lukket regi. ​Når Jyderup Kvindefængsel er færdigbygget, vil fængslet have plads til 143 kvindelige arrestanter og indsatte i både åbent og lukket regi.

Danmark får et rent kvindefængsel, når Jyderup Fængsel bygges om med opstart i marts 2020. Ombygningsopgaven er netop sendt i udbud.

Som et led i flerårsaftalen for kriminalforsorgen er det besluttet, at Jyderup Fængsel skal ombygges til et rent kvindefængsel, ligesom vi kender det fra de øvrige nordiske lande. Kvindefængslet skal blandt andet sikre, at kvindelige indsatte kan afsone under tryggere forhold uden risiko for chikane eller overgreb fra mandlige indsatte.

”Jeg er glad for, at vi nu er nået dertil, hvor ombygningen af Jyderup Fængsel kan komme i udbud. Ombygningen kommer til at stå på, mens fængslet er i drift, og det betyder, at vores dygtige medarbejdere i Jyderup kommer til at arbejde under nogle særlige vilkår, mens byggeriet står på. Derfor kommer vi også til at følge byggeprocessen tæt, og sørge for en god dialog med medarbejderne, så vi kan tage hånd om de udfordringer, der opstår undervejs,” siger institutionschef for Institution Jyderup Ole Hansen.

Mulighed for at målrette resocialiserede indsatser
Ligesom i andre lande er kvinderne en minoritet i danske fængsler. De sidder i øjeblikket spredt på både åbne og lukkede afsnit i fire forskellige institutioner.

”Ombygningen i Jyderup handler ikke kun om mursten og sikkerhed. Ved at samle gruppen af kvindelige indsatte et sted i landet, kan vi styrke fagligheden i de resocialiserede indsatser over for denne gruppe. Vi kan for eksempel arbejde mere målrettet med de kvindelige indsatte, der har børn, og som tit er eneforsørgere. Det er en særlig udsat og sårbar gruppe, som vi fremover får mulighed for at tilbyde bedre støtte,” siger direktør i kriminalforsorgen Thorkild Fogde.

Når Jyderup Fængsel er færdigbygget, vil det have plads til 143 kvindelige arrestanter og indsatte i både åbent og lukket regi. Kvindefængslet bliver blandt andet indrettet med familie- og besøgsfaciliteter.

Det første spadestik forventes omkring 1. marts 2020, og planen er, at Jyderup Kvindefængsel skal være i fuld drift i 2021.

FAKTA

Kvinder i fængsel

  • I 2019 udgør kvinderne ca. 4 pct. af de i alt knap 4.000 indsatte i danske fængsler og arrester.
  • De kvindelige indsatte i fængslerne er placeret på fire forskellige institutioner, hvor de afsoner på afsnit, som er adskilt fra de mandelige indsatte.
  • Kvinderne kan vælge, at de ikke vil have fællesskab med mænd i fritiden eller i skole- og beskæftigelsessammenhæng. De tilbud, der kan gives kvinderne, bliver da mere begrænsede.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail